Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvement

dc.contributor.advisorSolař, Jancs
dc.contributor.authorPomichálková, Luciecs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:48:51Z
dc.date.available2019-04-03T21:48:51Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationPOMICHÁLKOVÁ, L. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2010.cs
dc.identifier.other29867cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17740
dc.description.abstractDiplomová práce hodnotí finanční situaci společnosti DZIMAS Steel, a.s. v letech 2004-2009 pomocí vybraných metod finanční analýzy. Na základě výsledků provedených analýz jsou formulována doporučení na řešení problémových oblastí finančního hospodaření podniku.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis evaluates the financial situation of DZIMAS Steel, Inc. during the years 2004–2009 by selected methods of the financial analysis. Based on the results of performing analysis the proposal for improvements in problematic areas of company’s financial management are formulated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectúčetní výkazycs
dc.subjectfinanční zdravícs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectSWOT analýza.cs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial statementsen
dc.subjectfinancial healthen
dc.subjectproportion ratiosen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectSWOT Analysis.en
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation in the Firm and Proposals to its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-10cs
dcterms.modified2010-07-15-11:45:11cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid29867en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:08:43en
sync.item.modts2020.03.31 19:03:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOdehnal, Tomášcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jiří Baťka (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record