Show simple item record

Complete characterization of the ceramic-based hot-coated coating on the AZ91 magnesium alloy

dc.contributor.advisorWasserbauer, Jaromírcs
dc.contributor.authorPlevová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:39:43Z
dc.date.available2019-06-14T11:39:43Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPLEVOVÁ, K. Kompletní charakterizace žárově stříkaného povlaku na bázi keramiky na hořčíkové slitině AZ91 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other113387cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177418
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na studium žárově stříkaného povlaku tvořeného vazebnou vrstvou slitiny NiCrAlY a vrstvou částečně stabilizovaného oxidu zirkoničitého (8YSZ) na hořčíkové slitině AZ91. Teoretická část se zabývá strukturou slitiny AZ91, NiCrAlY a částečně stabilizovaného oxidu zirkoničitého. Dále jsou zde shrnuty metody žárových nástřiků a funkce a vlastnosti povlaků tvořících tepelnou bariéru. Experimentální část se zabývá charakterizací žárově stříkaného povlaku a slitiny AZ91 z hlediska prvkového, strukturního a fázového složení. K charakterizaci byla využita optická a elektronová mikroskopie, EDS a XRD analýza. Elektrochemické vlastnosti byly zkoumány v 3,5% roztoku chloridu sodného pomocí potenciodynamické polarizace. Mechanické vlastnosti (tvrdost, koeficient tření) substrátu a povlaku byly měřeny pomocí tvrdoměru a tribologických zkoušek.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the study of the thermal sprayed coating consisting of the NiCrAlY alloy bond layer and the partially stabilized zirconium oxide (8YSZ) top layer on the AZ91 magnesium alloy. The theoretical part deals with the structure of the alloy AZ91, NiCrAlY and partially stabilized zirconia. Furthermore, the methods of thermal spraying and the function and properties of thermal barrier coatings are summarized. The experimental part deals with the characterization of the thermal sprayed coating and the AZ91 alloy in terms of elemental, structural and phase composition. Optical and electron microscopy, EDS and XRD analysis were used for characterization. Electrochemical properties were investigated in~3.5% sodium chloride solution by potentiodynamic polarization. The mechanical properties (hardness, coefficient of friction) of the substrate and coating were measured using a hardness tester and tribological tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHořčíkcs
dc.subjectslitina AZ91cs
dc.subjectpovlaky tvořící tepelnou bariérucs
dc.subjectNiCrAlYcs
dc.subject8YSZcs
dc.subjectplazmatické nástřikycs
dc.subjectmikrostrukturacs
dc.subjectkoeficient třenícs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectMagnesiumen
dc.subjectAZ91 alloyen
dc.subjectthermal barrier coatingsen
dc.subjectNiCrAlYen
dc.subject8YSZen
dc.subjectplasma sprayed coatingsen
dc.subjectmicrostructureen
dc.subjectfriction coefficienten
dc.subjectcorrosionen
dc.titleKompletní charakterizace žárově stříkaného povlaku na bázi keramiky na hořčíkové slitině AZ91cs
dc.title.alternativeComplete characterization of the ceramic-based hot-coated coating on the AZ91 magnesium alloyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-29cs
dcterms.modified2019-05-29-18:28:38cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid113387en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:22:10en
sync.item.modts2020.04.01 02:05:48en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeDoskočil, Leošcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defenceDiplomantka ve svém vystoupení představila členům komise motivaci cíle a výsledky své diplomové práce. Prezentace byla srozumitelná a přehledná. Výsledky byly prezentovány v dobré struktuře s jasnými závěry. Dotazy oponenta zodpověděla úplně a v následné rozpravě prokázala velmi dobré znalosti řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record