Show simple item record

Brick recycled as a raw material for the production of refractories for the brick industry

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorFridrich, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:08Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:08Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFRIDRICH, J. Cihelný recyklát jako surovina pro výrobu pálících pomůcek pro cihlářský průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other117690cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177497
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je studium chování cihelného recyklátu ve směsi s hlinitanovým cementem. Výsledkem zkoumání, by měl být návrh přípravy a složení materiálu, který by mohl z části nebo zcela nahradit pálicí pomůcky používané při průmyslové výrobě cihel. Cílem práce je ověřit možnosti využití cihelného recyklátu právě pro tento účel. Využitím cihelného recyklátu jako suroviny pro pálicí pomůcky lze napomoci rozvíjení dlouhodobé snahy o bezodpadové výrobní procesy.cs
dc.description.abstractThe focus of this thesis is the study of behavior of brick waste in the mixture with high alumina cement. The result of this research should be a draft of a composition and production process for material that could partly or fully substitute forging accessories in the brick production industry. The aim of this work is to verify the use of brick waste for such purpose. Usage of brick waste for refractories can help the current long-term effort for wasteless production processes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCihelný recyklátcs
dc.subjecthlinitanový cementcs
dc.subjectžárovzdorné materiálycs
dc.subjectvýroba cihel.cs
dc.subjectBrick wasteen
dc.subjecthigh–alumina cementen
dc.subjectrefractoriesen
dc.subjectbrick production.en
dc.titleCihelný recyklát jako surovina pro výrobu pálících pomůcek pro cihlářský průmyslcs
dc.title.alternativeBrick recycled as a raw material for the production of refractories for the brick industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-29cs
dcterms.modified2019-05-29-18:28:10cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117690en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 14:22:10en
sync.item.modts2020.03.30 13:30:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeŠvec, Jiřícs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defenceDiplomant se ve své prezentaci zabýval hlavními výsledky své prakticky orientované diplomové práce. Prezentace byla dobře strukturovaná a výsledky byly vhodně popsány, i když jejich interpretace nebyla příliš vhodná. Dotazy oponenta zodpověděl správně a úplně. V diskusi se členy komise prokázal zájem o obor.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record