Show simple item record

Preparation of historical binders with high resistance to ambient influences

dc.contributor.advisorOpravil, Tomášcs
dc.contributor.authorNehybka, Josefcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:08Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:08Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNEHYBKA, J. Příprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.cs
dc.identifier.other117699cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177498
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na přípravu maltových směsí inspirovaných římským cementem s vysokou odolností vůči koroznímu prostředí, zvlášť mořské vodě. Byly připravené vzorky římského cementu obsahující vzdušné vápno a jako pucolánové příměsi byly použity různé technogenní pucolány či přírodní tuf. Cílem práce bylo ověřit možnost použití kombinace vzdušeného vápna a vhodných příměsí, např. pucolánů, pro přípravu pojiv, která budou schopna odolat koroznímu prostředí podobně jako římský cement. Na velkém množství připravených vzorků byly testovány mechanické vlastnosti před a po vystavení vzorků působení korozního prostředí. Ke zjištění fázového složení surovin a některých připravených vzorků bylo použito metody RTG práškové difrakce.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is focused on preparation of the mortar mixtures inspired by roman cement with a great resistivity against the corrosion environment, especially a seawater. There were prepared samples of a roman cement containing of pure lime and various artificial pozzolans and natural tuff which were used as pozzolan admixtures. The task of this work is to explore possibility of using pure lime and for example pozzolan admixture which can resist against the corrosive environment like a roman cement. There were prepared a lot of various samples which were tested separately on their mechanical characteristics before and after their exposure of the influence of the corrosive environment. There were used X-ray diffraction analysis for the characterization of a phase composition of the raw materials and some selected samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectřímský cementcs
dc.subjectvápenná pojiva pucoláncs
dc.subjectmořská vodacs
dc.subjectkorozecs
dc.subjectroman cementen
dc.subjectlime bindersen
dc.subjectpozzolanen
dc.subjectseawateren
dc.subjectcorrosionen
dc.titlePříprava historických pojiv s vysokou odolností proto okolním vlivůmcs
dc.title.alternativePreparation of historical binders with high resistance to ambient influencesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-05-29cs
dcterms.modified2019-05-29-18:28:29cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid117699en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:40:09en
sync.item.modts2020.03.31 17:29:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePalovčík, Jakubcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Pác (člen)cs
but.defenceVe svém vystoupení se diplomant pokusil představit komisi zásadní výsledky své rozsáhlé diplomové práce. Přes velký počet získaných výsledků neposkytl diplomant vysvětlení pozorovaných jevů. Na dotazy oponenta reagoval správně a zodpověděl je úplně. V následné diskusi prokázal vysokou odbornou znalost řešené problematiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record