Show simple item record

Tracking of moving object in video

dc.contributor.advisorPřinosil, Jiřísk
dc.contributor.authorKomloši, Michalsk
dc.date.accessioned2019-08-29T14:54:21Z
dc.date.available2019-08-29T14:54:21Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOMLOŠI, M. Trasování pohybujícího se objektu v obrazové scéně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other115410cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177520
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá možnosťami trasovania pohybujúceho sa objektu v obraze. Výsledkom práce je navrhnutý a v programovacom jazyku C# implementovaný algoritmus, ktorý vylepšuje funkciu existujúceho algoritmu.sk
dc.description.abstractThis master thesis deals with tracking the moving object in image. The result of the thesis is designed algorithm which is implemented in the programming language C#. This algorithm improves the functionallity of an existing tracking algorithm.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTrasovaniesk
dc.subjectVideosk
dc.subjectAlgoritmussk
dc.subjectDetekciask
dc.subjectTrackingen
dc.subjectVideoen
dc.subjectAlgorithmen
dc.subjectDetectionen
dc.titleTrasování pohybujícího se objektu v obrazové scéněsk
dc.title.alternativeTracking of moving object in videoen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-08-29cs
dcterms.modified2019-08-30-08:28:59cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115410en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:26:35en
sync.item.modts2020.03.30 14:32:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŘíha, Kamilsk
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Komise se shodla, že student nesplnil zadání. Student neobhájil diplomovou práci. Otázka: Jak algoritmus detekuje, že se již objekt nenachází v obrazu: Odpověď: algoritmus s tím nepočítá. Otázka oponenta: Objasněte detailně význam všech proměnných ve vztahu 1.1, včetně dílčích vztahů pro jejich výpočet: Odpověď: Student vztah 1.1 neobjasnil dostatečně.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record