Show simple item record

Vector image export program for Autodesk Eagle

dc.contributor.advisorHanák, Pavelcs
dc.contributor.authorSičkaruk, Romancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:40:36Z
dc.date.available2019-06-14T11:40:36Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSIČKARUK, R. Program pro export vektorových obrázků z Autodesk Eagle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118188cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177596
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením ULP programu pro export obrázků ve formátu EMF (Enhanced Windows Metafile). Cílem práce je umožnit podporu všech funkci systému Autodesk Eagle verze 9. Práce je významná z důvodů, že ostatní ULP programy pro export vektorových obrázků do jiných formátů obsahují chyby a nedokonalosti a jsou určené pro starší verze Autodesk Eagle. Vzhledem k nedostatečnému množství literatury o metaformátu EMF, je přínosem práce popis chování základních struktur a způsobu vytvoření metasouboru. Práce také poskytuje ukázku průchodu jednotlivých částí schémat a desek plošných spojů v jazyce ULP. Hlavní cíl práce byl splněn. Uživatel může exportovat aktuálně viditelné vrstvy, nastavit pořadí jejich vykreslení, se zachováním barev a orientace. Program byl otestovan v systémech Autodesk Eagle verze 9.1.3 a 9.3.2.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with design and creation of ULP program for export of vector images in EMF (Enhanced Windows Metafile) format. The main aim of this thesis is to add support of all features of Autodesk Eagle version 9. Thesis is important due to bugs and imperfections of other ULP programs for exporting of vector images to other formats also because of they aim for older versions of Autodesk Eagle. With regard to small quantity of EMF literature, thesis is beneficial as it describes behaviour of base structures and describes creation of EMF metafile. It also provides example of iteration over individual parts of schemes and printed circuit boards. Main goal of this thesis was completed. User is allowed to export currently visible layers, set order of their printing, with remain of true colors and orientation. Program was tested in Autodesk Eagle systems version 9.1.3 and 9.3.2.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAutodesk Eaglecs
dc.subjectULPcs
dc.subjectWindows metaformátcs
dc.subjectWMFcs
dc.subjectEMFcs
dc.subjectAutodesk Eagleen
dc.subjectULPen
dc.subjectWindows metaformaten
dc.subjectWMFen
dc.subjectEMFen
dc.titleProgram pro export vektorových obrázků z Autodesk Eaglecs
dc.title.alternativeVector image export program for Autodesk Eagleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-11-08:22:30cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118188en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:57:33en
sync.item.modts2020.04.26 04:16:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKubánek, Davidcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázka: Jakým způsobem by bylo možné zobrazit jen některé vybrané vrstvy v již vygenerovaném EMF souboru? - student na otázku odpověděl. Otázka: Znáte nějaký jiný vektorový formát, který by neměl vámi popsané nedostatky EMF při exportu z programu Eagle? - student na otázku odpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record