Show simple item record

Parallelization of complex tasks in reconstruction of dynamic magnetic resonance

dc.contributor.advisorMašek, Jancs
dc.contributor.authorBijotová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-08-29T13:54:07Z
dc.date.available2019-08-29T13:54:07Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBIJOTOVÁ, K. Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other118189cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177597
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi statickou a dynamickou rekonstrukcí obrazu z magnetické rezonance. Rozebírá algoritmus SVD a jeho použití při rekonstrukci zobrazování magnetickou rezonancí. Uvádí princip a význam paralelních výpočtů při zobrazování magnetickou rezonancí a dále popisuje technologii CUDA. Dále práce obsahuje popis a vypracování implementace rekonstrukčního modelu v jazyce MATLAB a jazyce Java, jež byly optimalizovány knihovnou JCuda v případě Java implementace a funkcí gpuArray pro MATLAB implementaci.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with parallelization of complex tasks in reconstruction of dynamic magnetic resonance. It describes the basic principle of magnetic resonance and its relation to Fourier transform. It deals with the difference between static and dynamic magnetic resonance image reconstruction. It analyzes SVD algorithm and its use in magnetic resonance image reconstruction. It presents the principles and the importance of parallel computing in magnetic resonance imaging and describes CUDA technology. The thesis also contains a description and execution of the implementation of the reconstruction model in MATLAB and Java programming language which were optimized by JCuda library for Java implementation and gpuArray function in case of MATLAB implementation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZobrazování magnetickou rezonancícs
dc.subjectNUFFTcs
dc.subjectproximální algoritmycs
dc.subjectparalelní výpočtycs
dc.subjectgpuArraycs
dc.subjectCUDA.cs
dc.subjectMagnetic resonance imagingen
dc.subjectNUFFTen
dc.subjectproximal algorithmsen
dc.subjectparallel computingen
dc.subjectgpuArrayen
dc.subjectCUDA.en
dc.titleParalelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonancics
dc.title.alternativeParallelization of complex tasks in reconstruction of dynamic magnetic resonanceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-08-29cs
dcterms.modified2019-08-29-14:19:28cs
thesis.disciplineTelekomunikační a informační technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid118189en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:51:08en
sync.item.modts2020.03.31 14:56:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeRajmic, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Radim Číž, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka neobhájila diplomovou práci, a nesplnila podstatné cíle práce a pouze částečně odpověděla na otázky členů komise a oponenta. 1) Co vše by se ve Vašem JAVA kódu muselo dodělat, aby bylo možné spustit několik iterací algoritmu v kuse ? 2) Píšete, že násobení (po složkách) reálné matice s maticí komplexní paralizovat lze, zatímco násobení dvou komplexních není vhodné paralelizovat. Prosím vysvětlete.cs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record