Show simple item record

Simulation of production line

dc.contributor.advisorPásek, Jancs
dc.contributor.authorKutík, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:41:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:41:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUTÍK, J. Simulace výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119233cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177722
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je vytvoření vlastní aplikace pro simulaci výrobních linek. V první části práce jsou vysvětleny hlavní důvody, výhody a současné trendy v oblasti virtuálního zprovoznění a je popsáno několik používaných simulačních a inženýrských nástrojů od firmy Siemens. Druhá část se věnuje podrobnému popisu vlastností, možností a aplikačního rozhraní simulačního nástroje PLCSIM Advanced. Třetí část je věnována návrhu a realizaci vlastní simulační aplikace, ve které je možné vytvořit různé dopravníkové linky a ve spolupráci s PLCSIM Advanced otestovat uživatelský PLC program. Tento simulátor byl vytvořen pomocí herního enginu Unity3D a programovacího jazyku C#. V poslední části je pomocí vlastního simulátoru vytvořena jednoduchá simulační úloha, a je otestována pomocí PLC programu a vizualizace, vytvořenými v inženýrském rámci TIA Portal.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to create a custom application to simulate production lines. The first part explains the main reasons, benefits and current trends in the field of virtual commissioning and describes several simulation tools and engineering tools from Siemens. The second part is devoted to a detailed description of features, capabilities and application interface of the PLCSIM Advanced simulation tool. The third part is devoted to design and realization of the custom simulation application, which can be used for create conveyor lines and validate user PLC program in cooperation with PLCSIM Advanced tool. This simulator was created using Unity3D game engine and C# programming language. In the last part of the thesis, a simple simulation task is created in the simulator and is tested using PLC program and visualization created in the TIA Portal engineering framework.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVirtuální zprovozněnícs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectPLCSIM Advancedcs
dc.subjectTIA Portalcs
dc.subjectC#cs
dc.subjectUnity3D.cs
dc.subjectVirtual commissioningen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectIndustry 4.0en
dc.subjectPLCSIM Advanceden
dc.subjectTIA Portalen
dc.subjectC#en
dc.subjectUnity3D.en
dc.titleSimulace výrobní linkycs
dc.title.alternativeSimulation of production lineen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-11-08:22:29cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119233en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.24 04:58:54en
sync.item.modts2020.04.24 04:12:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKaczmarczyk, Václavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Petr Málek, CSc. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou práci s výhradami. Reagoval na dotazy komise i na připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record