Show simple item record

Robotic hand

dc.contributor.advisorŠteffan, Pavelcs
dc.contributor.authorPizúr, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:41:59Z
dc.date.available2019-06-14T11:41:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPIZÚR, L. Robotická ruka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119424cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177777
dc.description.abstractCílem této práce je návrh robotické ruky, která bude ovládána pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi, bude vybavena kamerou a pro snadnější ovládání bude navržena ovládací rukavice. První část práce je teoretický rozbor, jsou popsány různé varianty snímačů, které lze využít pro snímání pohybů, jednotlivé pohonné jednotky a jejich řízení. Další kapitoly jsou zaměřeny na použité elektronické moduly a mikrokontroléry. Druhá část je praktická a je věnována mechanickému návrhu robotické ruky s pěti prsty a jejímu upevnění na robotické rameno. Popsána je také navržená řídicí elektronika celé robotické ruky a naprogramovaný firmware. Dále je popsán návrh a realizace ovládací rukavice. V poslední kapitole je popsána naprogramovaná aplikace pro operační systém Android.cs
dc.description.abstractThe aim of this work is to design a robotic hand, which will be controlled by wireless Wi-Fi, will be equipped with a camera and for easier operation will be designed control glove. The first part of the thesis is a theoretical analysis, various variants of sensors are described, which can be used for motion detection, each drive units and their control. Next chapters are focused on used electronic modules and microcontrollers. The second part is practical and is focused on the mechanical design of a five-finger robotic hand and fixing to a robotic arm. Also described is the control electronics of the entire robotic hand and the programmed firmware. Next, the design and implementation of the control glove is described. The last chapter describes the programmed application for the Android operating system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkcelerometrcs
dc.subjectARMcs
dc.subjectATmegacs
dc.subjectgyroskopcs
dc.subjecthydraulické systémycs
dc.subjectkameracs
dc.subjectrobotická rukacs
dc.subjectservomotorcs
dc.subjectsenzory ohybucs
dc.subjectWi-Fics
dc.subjectAccelerometeren
dc.subjectARMen
dc.subjectATmegaen
dc.subjectcameraen
dc.subjectflex sensoren
dc.subjectgyroscopeen
dc.subjecthydraulic systemsen
dc.subjectrobotic handen
dc.subjectrobotic armen
dc.subjectservomotoren
dc.subjectWi-Fien
dc.titleRobotická rukacs
dc.title.alternativeRobotic handen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-07:41:02cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119424en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:57:56en
sync.item.modts2020.04.26 04:19:36en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeLevek, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (člen) doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record