Show simple item record

Design of a low power internal voltage regulator for automotive applications

dc.contributor.advisorProkop, Romancs
dc.contributor.authorŠojdr, Marekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:41:59Z
dc.date.available2019-06-14T11:41:59Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŠOJDR, M. Návrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119426cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177778
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu integrovaného regulátoru napětí. V práci jsou rozebrány topologie lineárních regulátorů napětí a jejich stabilita. Část práce se zabývá popisem a simulacemi bloků zvolené topologie regulátoru. Práce popisuje úskalí návrhu integrovaného obvodu v automobilovém průmyslu. V práci je vysvětleno zapojení navrhnutého regulátoru. Práce se zaměřuje také na stabilitu zapojení. Následně prezentuje provedené simulace. Probírá problematiku layoutu integrovaných obvodů a navrhnutého napěťového regulátoru.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with the design of integrated voltage regulator. Topologies of linear voltage regulators and their stability are discussed. Part of the thesis deals with description and simulation of blocks of selected regulator topology. The thesis describes the difficulties of integrated circuit design in the automotive industry. The electrical scheme of the designed regulator is explained. The work also focuses on the stability of designed regulator. Then presents simulations. It discusses the layout of integrated circuits and the designed voltage regulator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLineární regulátor napětícs
dc.subjectnapěťový sledovačcs
dc.subjectautomobilový průmyslcs
dc.subjectstabilita napěťových regulátorůcs
dc.subjectnízko-příkonový napěťový regulátor.cs
dc.subjectLinear voltage regulatoren
dc.subjectvoltage followeren
dc.subjectautomotive industryen
dc.subjectstability of voltage regulatorsen
dc.subjectlow-power voltage regulator.en
dc.titleNávrh nízko-příkonového interního napěťového regulátoru pro automobilové aplikacecs
dc.title.alternativeDesign of a low power internal voltage regulator for automotive applicationsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-07:41:02cs
thesis.disciplineMikroelektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119426en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:57:56en
sync.item.modts2020.04.26 04:19:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKledrowetz, Vilémcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jan Leuchter, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Urban, CSc. (člen) doc. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Jan Prášek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record