Show simple item record

Remote measuring systems and its utilization in practise

dc.contributor.advisorBaxant, Petrcs
dc.contributor.authorKukla, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:44:20Z
dc.date.available2019-04-04T03:44:20Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationKUKLA, Z. Vzdálené měřicí systémy a jejich praktické využití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13088cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17777
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vzdálenými měřícími systémy a jejich praktickým využitím v energetice. V první části jsou popsány požadavky na autonomní měřící systém a popis systémů AMM, AMR. Dále jsou zde popsány komunikační a datové toky při on-line měření, pracující na přesně vymezených komunikačních vrstvách. Pozornost je věnována možnostem zpracování dat pomocí postprocesingu a funkcím přístrojů, které tyto atributy nabízí.V další části jsou popsány důvody proč využívat vzdálené měřící systémy v energetice a hlavní výhody sdružení přístrojů do jednoho celku. Po zjištění potřebných parametrů a funkcí systémů je podrobně vytvořen návrh koncového měřícího přístroje. Tento návrh řeší měřící část s A/D převodníkem, zpracování v mikroprocesoru, měřící a vyhodnocovací algoritmy a vlastnosti komunikace použitých sběrnic. Poslední část je věnována využití dálkové analýzy v malých elektrárnách v rozptýlené výrobě. Je zde popsán vznik deformace napětí, harmonická analýza signálu a možnosti její aplikace při zpracování dat. Popsaná analýza byla odzkoušena na datech získaných z kogenerační jednotky.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis is dealing with remote measuring systems and their utilization in power engineering. In the first part there are described requirements on an autonomous measuring system and description of AMM and AMR systems. Communicating and data flows working on accurately defined communicating layers are also depicted in this part. The attention is devoted to the possibility of data processing and functions of devices offered by these attributes. In the following part there are described reasons for utilization of remote measuring systems in power engineering and the main advantages of connection of more devices into one unit. After finding of required parametres and functions of systems, a suggestion of terminal device is created in the same way. The suggestion is described in the measuring part with A/D converter, processing in microprocessor, measuring and evaluating alogorithms and attributes of communication of bus used. The last part is devoted to utilization of remote analysis in small power stations in dispersed production. Formation of deformation of voltage, harmonic analysis of signal and its application for data processing are described there. Described analysis was tested on data acquired from a cogeneration unit.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsmart metrcs
dc.subjectdigitalizace signálucs
dc.subjectdatová měřící infrastrukturacs
dc.subjectsystém automatického odečtucs
dc.subjectfrekvence vzorkovánícs
dc.subjectharmonická analýzacs
dc.subjectfrekvenční analýzacs
dc.subjectreálný čascs
dc.subjectpřenos dat po distribučním vedenícs
dc.subjectmístní síťcs
dc.subjectsmart meteren
dc.subjectdigitizing signalen
dc.subjectdata metering infrastructureen
dc.subjectautomatic meter readingen
dc.subjectfrequence samplingen
dc.subjectharmonic analysisen
dc.subjectfrequency analysisen
dc.subjectreal timeen
dc.subjectpower-line communicationen
dc.subjectlocal area networken
dc.titleVzdálené měřicí systémy a jejich praktické využitícs
dc.title.alternativeRemote measuring systems and its utilization in practiseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-09cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:07cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13088en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:31:33en
sync.item.modts2019.05.18 15:42:08en
dc.contributor.refereeŠkoda, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record