Show simple item record

Analysis of active material for batteries by EDS

dc.contributor.advisorČudek, Pavelcs
dc.contributor.authorVídeňský, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:00Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:00Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVÍDEŇSKÝ, O. Analýza bateriových hmot metodami EDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119524cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177785
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou bateriových hmot za použití rentgenové spektrální mikroanalýzy. Měření probíhalo na dvou elektronových rastrovacích mikroskopech vybavenými energiově disperzními rentgenovými spektroskopy. Pro pozorování byly standardní metodou připraveny vhodné vzorky, na kterých byla následně provedena rentgenová mikroanalýza za různých pracovních podmínek. Vyhodnocování spekter bylo prováděno dvěma programy, a nakonec bylo pro každé měření sledována velikost chyb.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with analysis of battery mass using x-ray spectral microanalysis. For the measurement two scanning electron microscopes equipped with energy dispersive x-ray spectroscopes were used. Appropriate examples were prepaired by standard method. Then elemental analysis was performed with changing conditions of measurement. Two programs were used for spectrums evaluation and in the end the size of errors was observed for every conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMateriály pro elektrochemické zdroje elektrické energiecs
dc.subjectlithium-sirné bateriecs
dc.subjectprimární elektronycs
dc.subjectzpětně odražené elektronycs
dc.subjectsekundární elektronycs
dc.subjectcharakteristické rentgenové zářenícs
dc.subjectspojité rentgenové zářenícs
dc.subjectrastrovací elektronový mikroskopcs
dc.subjectenergiově disperzní spektroskopiecs
dc.subjectrentgenová mikroanalýza.cs
dc.subjectMaterials for electrochemical source of electrical energyen
dc.subjectlithium-sulfur batteryen
dc.subjectprimary electronsen
dc.subjectbackscattered electronsen
dc.subjectsecondary electrons characteristic x-rayen
dc.subjectcontinual x-rayen
dc.subjectscanning electron microscopeen
dc.subjectenergy dispersive spectroscopyen
dc.subjectx-ray microanalysis.en
dc.titleAnalýza bateriových hmot metodami EDScs
dc.title.alternativeAnalysis of active material for batteries by EDSen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-13:05:45cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119524en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:57:59en
sync.item.modts2020.04.26 04:17:47en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJaššo, Kamilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeDoc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (předseda) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdenka Rozsívalová (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (člen)cs
but.defenceJe možné rozpuštění elektrodového materiálu pro teoretické použití ESA? Při analýze čisté siry se objevuje i obsah uhlíku, čím je to způsobeno? Byly měřeny vzorky siry i na pracovišti mimo laboratoře UETE?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record