Show simple item record

Monitoring of temperature influence on properties of lead-acid accumulators

dc.contributor.advisorBača, Petrcs
dc.contributor.authorMusil, Petrcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:01Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:01Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationMUSIL, P. Sledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119564cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177788
dc.description.abstractTato práce se zabývá olověnými akumulátory, jejich parametrům a teplotním závislostem tohoto elektrochemického zdroje. V rámci teoretické části práce jsou rozebrány jednotlivé typy akumulátorů, jejich primární parametry a elektrochemické reakce, ke kterým v článcích při provozu dochází. Dále jsou zde rozebrány fáze nabíjení, popis jednotlivých částí, používané materiály, konstrukce olověného akumulátoru a degradační mechanizmy způsobené provozem akumulátoru. Praktická část obsahuje navrhnuté měřicí schéma pro automatizovanou měřicí ústřednu. Výstupem těchto měření je ověření funkčních parametrů zvolených typů akumulátorů, dlouhodobé hluboké cyklování akumulátorů a ověření funkčních parametrů akumulátorů za zvýšené teploty. Práce obsahuje srovnání naměřených hodnot s parametry uvedenými v katalogovém listu výrobce. Součástí jsou také grafické reprezentace, které zachycují průběhy sledovaných parametrů. Závěr práce se zabývá zhodnocením parametrů jednotlivých typů akumulátorů a jejich vhodnosti pro použití v systémech záložního napájení.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with lead-acid battery, its parameters and temperature behaviour of this electro-chemical source of power. In the theory section, types of batteries are presented, followed by their primary parameters and electro-chemical reactions, which take part in battery cells. This section also contains information about charging stages, detailed description of each battery part, used materials, construction of the battery and degradation processes caused by battery operation. The practictal section of this thesis offers a measurement scheme for automated measuring workstation. Furthermore, the practical section presents results of measurements on parameters of chosen lead-acid battery types, it also contains long-term deep battery cycling and measurements under elevated temperatures. Detailed comparison of measurements results and datasheet values is included. Conclusion sums up parameters of chosen lead-acid battery types and their feasibility for further usage in power backuping.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectakumulátorcs
dc.subjecthluboké cyklovánícs
dc.subjectkapacitacs
dc.subjectolověný akumulátorcs
dc.subjectvliv teplotycs
dc.subjectzdroj nepřerušovaného napájenícs
dc.subjectzvýšená teplotacs
dc.subjectbatteryen
dc.subjectcapacityen
dc.subjectdeep cyclingen
dc.subjectelevated temperatureen
dc.subjectinfluence of temperatureen
dc.subjectlead-acid batteryen
dc.subjectuninterruptible power supplyen
dc.titleSledování vlivu teploty na vlastnosti olověných akumulátorůcs
dc.title.alternativeMonitoring of temperature influence on properties of lead-acid accumulatorsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-11-08:22:30cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119564en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:00en
sync.item.modts2020.04.26 04:12:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKřivík, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record