Show simple item record

Electrochemical Properties of Lithium-Ion battery under Elevated Temperature

dc.contributor.advisorBača, Petrcs
dc.contributor.authorKulíková, Barboracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:01Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:01Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKULÍKOVÁ, B. Sledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové baterie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119569cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177789
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá sledováním vlivu teploty na vlastnosti lithiumiontové baterií, rešerší tohoto tématu a návrhem experimentů. Shrnutí teorie obsahuje kapitola číslo jedna diplomové práce. Postupně je popsán historický vývoj lithiových akumulátorů, na něj navazuje popis principu funkce těchto akumulátorů. Plánované experimenty jsou popsány v druhé kapitole a byla k nim vytvořena bloková schémata a vývojové diagramy. Ve třetí kapitole je popsáno pracoviště a způsob provedení experimentů. V poslední kapitole jsou experimenty vyhodnoceny a výsledky popsány.cs
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with a monitoring of the temperature influence on Li-ion batteries, literature search of this topic and proposal of experiments. First chapter contains the theory of evolution and fundamentals of the Li-ion batteries. Planned experiments with flow charts and block diagrams are described in the second chapter. The work station is explained along with a description of the execution of the experiments in the third chapter. The experiments are analyzed and results explained in the last chapter.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAkumulátorycs
dc.subjectlithno-iontové bateriecs
dc.subjectteplotacs
dc.subjectnabíjecí charakteristikycs
dc.subjectvybíjecí charakteristikycs
dc.subjectAccumulatorsen
dc.subjectlithium-ion batteriesen
dc.subjecttemperatureen
dc.subjectcharging characteristicsen
dc.subjectdischarging characteristicsen
dc.titleSledování vlivu teploty na vlastnosti lithium-iontové bateriecs
dc.title.alternativeElectrochemical Properties of Lithium-Ion battery under Elevated Temperatureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-11-08:22:29cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119569en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:00en
sync.item.modts2020.04.26 04:15:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeChladil, Ladislavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Kazelle, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Čech, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record