Show simple item record

Influence of dust particles on sliding contact

dc.contributor.advisorVeselka, Františekcs
dc.contributor.authorPíšala, Jancs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:24Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:24Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPÍŠALA, J. Vliv prachových částic na kluzný kontakt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119712cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177791
dc.description.abstractDiplomová práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt" se věnuje teorii a praxi kluzného kontaktu u točivých elektrických strojů. Popsán je princip různých strojů s kluzným kontaktem a jsou definována prostředí, v nichž mohou stroje pracovat. Analyzovány jsou jednotlivé komponenty kluzného kontaktu a příčiny jejich degradace. Důraz je kladen na vliv cizích částic, který lze v praxi posuzovat mj. i metodou prachových částic. Dále byly tyto teoretické znalosti využity při praktickém posuzování technického stavu různých strojů, i s využitím zmiňované metody. Rovněž byla experimentálně inovována jedna sada kartáčů pro trakční motor lokomotivy T47.0, u které byl poté měřením a dlouhodobými zkouškami vyhodnocen přínos této inovace.cs
dc.description.abstractMaster's thesis "effect of dust particles on sliding electrical contact" summarizes the sliding contact theory and praxe in rotating electrical machines. The principle of brush machines is described and the working environments are defined. The individual components of the sliding contact and reasons of their degradation are described in detail. Emphasis is placed on the influence of foreign particles, which can be assessed in practice by the method of dust particles. Furthermore, these theoretical knowledge was used in the practical assessment of the technical condition of various machines, as well as the called method. One set of brushes for the traction motor of the locomotive T47.0 was also experimentally innovated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject/*kluzný kontaktcs
dc.subjectkartáčcs
dc.subjectkomutátorcs
dc.subjectprachcs
dc.subjectmetoda prachových částiccs
dc.subjectsliding electrical contacten
dc.subjectbrushen
dc.subjectcommutatoren
dc.subjectdusten
dc.subjectmethod of dust particlesen
dc.titleVliv prachových částic na kluzný kontaktcs
dc.title.alternativeInfluence of dust particles on sliding contacten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-07:40:32cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119712en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:01en
sync.item.modts2020.04.26 04:19:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanda, Marcelcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisy s obsahem své diplomové práce s názvem "Vliv prachových částic na kluzný kontakt". Diplomant nejprve zmínil teoretickou stránku jeho diplomové práce a následně se přesunul k praktické části. Následně student představil vyhodnocení metody prachových částic. Měření diplomant nejprve provedl na vysavačových motorech a následně měření provedl i na motoru lokomotivy. Student odpověděl na všechny tři otázky. V rámci diskuze byl student dotázán na problematiku rozlišení částic z kartáče a částic z okolního prostředí.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record