Show simple item record

Evaluation of pressure conditions in the quenching chamber of low-voltage device

dc.contributor.advisorValenta, Jiřícs
dc.contributor.authorNevrzal, Filipcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNEVRZAL, F. Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119722cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177794
dc.description.abstractV této diplomové práci je nejprve provedena rešerše na téma možnosti měření tlaku. Následuje matematický popis termodynamických poměrů v použité zkušební komoře pomocí magnetohydrodynamických a Maxwellových rovnic. Další kapitola se zabývá zkušební komorou, přesněji její funkcí, jejím modelem a úpravami na ní provedenými. V praktické části práce jsou uvedena data naměřená senzory, které jsou v kapitole také blíže popsány. V další kapitole jsou porovnány reakční časy jednotlivých senzorů a jejich frekvenční spektra, získaná za pomoci rychlé Fourierovi transformace. Předposlední kapitola uvádí samotné měření na reálném přístroji a v poslední kapitole jsou tato data analyzována a blíže popsána.cs
dc.description.abstractIn this master’s thesis there is firstly conducted research about pressure measurement. Next there is mathematical description of thermodynamic conditions in used testing chamber by using magnetohydrodynamic and Maxwell equations. Next chapter deals with testing chamber itself, more precisely with function, model and changes done to it. In practical part there are data measured by used sensors, which are also closer described in this chapter. In next chapter there is comparison of reaction times of used sensors and their frequency specters, obtaining using fast Fourier transformation. Second to last chapter introduces very measurement on the real device and in the last chapter these data are analyzed and more closely described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTlakcs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectzhášecí komoracs
dc.subjectFFTcs
dc.subjectpiezoelektrickécs
dc.subjectjističcs
dc.subjectzkratcs
dc.subjectPressureen
dc.subjectsensoren
dc.subjectquenching chamberen
dc.subjectFFTen
dc.subjectpiezoelectricen
dc.subjectcircuit breakeren
dc.subjectshort circuiten
dc.titleStanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístrojecs
dc.title.alternativeEvaluation of pressure conditions in the quenching chamber of low-voltage deviceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-07:40:32cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119722en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:02en
sync.item.modts2020.04.26 04:16:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeVávra, Danielcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisy s obsahem své diplomové práce s názvem "Stanovení tlakových poměrů ve zhášecí komoře nízkonapěťového přístroje". Představil teroretickou část a následně přešel k praktické části. Navrhl model model zhášecí komory. Postupně komisi prezentoval dosažené výsledky a závěrem opět shrnul body zadání. Otázky oponenta student všechny zodpověděl.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record