Show simple item record

Current transformer 2500/1 A for systems with the highest voltage of 0.72 kV

dc.contributor.advisorDostál, Lukášcs
dc.contributor.authorVykoukal, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVYKOUKAL, T. Měřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119724cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177796
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá popisem, analýzou, návrhem, výrobou a testováním přístrojového transformátoru proudu. Jedná se o měřicí transformátor proudu v jednozávitovém provedení s převodem 2500/1 A. Práce zahrnuje teorii, analýzu, numerický výpočet, tepelnou simulaci a částečnou typovou zkoušku měřicího transformátoru proudu. Vývoj tohoto transformátoru probíhá ve spolupráci s firmou zabývající se vývojem a výrobou přístrojových transformátorů KPB Intra s.r.o.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the description, analysis, calculation, production and testing of current instrument transformer. It is a measuring current transformer in one turn primary winding with 2500/1 A transfer. This project includes theory, analysis, numerical calculation, thermal simulation and partial type test of the measuring current transformer. This transformer is developing in cooperation with KPB Intra s.r.o. KPB Intra is engaged in the development and production of instrument transformers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPřístrojový transformátor prouducs
dc.subjectměřicí transformátor prouducs
dc.subjectnadproudové číslocs
dc.subjectchyba prouducs
dc.subjectchyba úhlucs
dc.subjecttypová zkouškacs
dc.subjectCurrent instrument transformeren
dc.subjectmeasuring current transformeren
dc.subjectover current factoren
dc.subjectcurrent erroren
dc.subjectangle erroren
dc.subjecttype testen
dc.titleMěřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kVcs
dc.title.alternativeCurrent transformer 2500/1 A for systems with the highest voltage of 0.72 kVen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-07:40:33cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119724en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:03en
sync.item.modts2020.04.26 04:14:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeIntra), Drahomír Tománek (KPBcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisy s obsahem své diplomové práce s názvem "Měřicí transformátor proudu 2500/1 A pro soustavy s nejvyšším napětím 0,72 kV". Diplomant komisi představil cíle práce a následně plynule přešel k samotnému návrhu transformátoru, jednotlivým výpočtům i simulacím. Dále student prezentoval výsledky provedených zkoušek. Student odpověděl na obě položené otázky oponenta. V rámci diskuze byl diplomant dotázán na samotnou výrobu transformátoru proudu. Dále byl student dotázán na chybu měření transformátoru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record