Show simple item record

Optimization of magnetic circuit of induction motor for frequency up to 210 Hz

dc.contributor.advisorVítek, Ondřejcs
dc.contributor.authorBinek, Martincs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:25Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:25Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBINEK, M. Optimalizace magnetického obvodu klasického asynchronního motoru při napájecí frekvenci do 210 Hz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other119849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177797
dc.description.abstractTato diplomová práce se v její první části zabývá teorií týkající se asynchronního motoru. Stručným způsobem je popsána konstrukce třífázových asynchronních motorů, princip vzniku tažné síly, tok výkonu s rozdělením ztrát a také momentová charakteristika. S respektováním teorie asynchronního motoru je v další části předveden analytický výpočet parametrů náhradního schématu pro konkretní třífázový asynchronní motor s rozměry danými výkresovou dokumentací. Díky dopočtení těchto parametrů je poté možné zjistit jmenovité parametry motoru, což umožňuje následné srovnání. V dalším kroku je vytvořen model motoru v programu RMxprt, který je následně převeden i do programu ANSYS Maxwell 2D. Pro obě prostředí jsou provedeny simulace. Následuje srovnání a zhodnocení výsledků získaných analytickým výpočtem a simulacemi s naměřenými hodnotami. Finální částí diplomové práce je optimalizace magnetického obvodu motoru pro vyšší napájecí frekvence. V rámci optimalizace je zkoumána účinnost upraveného motoru na vyšších frekvencích prostřednictvím modulu RMxprt Optimetrics, a to jak pro plechy výchozí, tak alternativní.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis first deals with the theory concerning induction motor. It briefly desbribes the construction of three-phase induction motors, the generation of tractive force, power flow with loss distribution and also torque characteristic. In the next part an analytical calculation of the parameters of equivalent circuit for an existing induction motor with known dimensions is performed. After the calculation it is possible to find out the rated parameters of the motor, which makes it possible to further compare results with the values obtained by other methods. The next step was to create a model of the motor in RMxprt program, which is later also translated to ANSYS Maxwell 2D model. Simulations were carried out in both interfaces. As the next step the results obtained by the three methods are compared with measured values and also evaluated. The final part of the thesis focuses on the optimization of the magnetic circuit for higher frequencies. Efficiency of the modified induction motor is examined for higher frequencies using RMxprt Optimetrics and this procedure is performed for both default and alternative electrical steel materials.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronní motorcs
dc.subjectanalytický výpočetcs
dc.subjectRMxprtcs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectmagnetický obvodcs
dc.subjectnáhradní schémacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectInduction machineen
dc.subjectanalytical calculationen
dc.subjectRMxprten
dc.subjectsimulationen
dc.subjectmagnetic circuiten
dc.subjectequivalent circuiten
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectefficiencyen
dc.titleOptimalizace magnetického obvodu klasického asynchronního motoru při napájecí frekvenci do 210 Hzcs
dc.title.alternativeOptimization of magnetic circuit of induction motor for frequency up to 210 Hzen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-04cs
dcterms.modified2019-06-06-07:40:31cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid119849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:04en
sync.item.modts2020.04.26 04:16:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeCipín, Radoslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Valenta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Voženílek, CSc. (člen) Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisy s obsahem své diplomové práce s názvem "Optimalizace magnetického obvodu klasického asynchronního motoru při napájecí frekvenci do 210 Hz". Student úvodem upozornil a shrnul jednotlivé body své diplomové práce. Dále prezentoval analytické výpočty a simulační model, včetně výsledků simulace. Ukázal porovnání analytických výpočtů a simulací, včetně samotné optimalizace. Student odpověděl na otázku oponenta za pomoci grafu. Komise byla se zodpovězením otázky spokojena. V rámci diskuze student odpovídal na otázky komise, které byly zaměřené zejména na samotnou optimalizaci (matematické metody) a porovnání jednotlivých strojů. Dále byl položen dotaz na rozpor ve výsledcích získaných prostřednictvím jednotlivých metod. Studentovi byla vytknuta práce s literaturou.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record