Show simple item record

Information and communication technologies in energetics

dc.contributor.advisorBaxant, Petrcs
dc.contributor.authorStavinoha, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:43:43Z
dc.date.available2018-10-21T20:43:43Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationSTAVINOHA, J. Informační a komunikační technologie v energetice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.cs
dc.identifier.other13089cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/17779
dc.description.abstractPráce je zaměřená na informační a komunikační technologie používané v energetice. Problémové oblasti v energetice, jakými jsou regulace, měření, řízení minimalizace ztrát, nákladů a maximalizace zisků. Tyto aspekty vedou k zavádění expertních systémů, které musí zpracovat toto velké množství údajů potřebných pro zvýšení efektivity a hospodárnosti jednotlivých procesů. Systémy používané v praxi mají danou hierarchickou strukturu, kde každá aplikace vyžaduje specifický přístup výběru použitých komponent tak, aby vyhovovaly dané aplikaci. Jde především o vhodný výběr zařízení v jednotlivých vrstvách systému: měření a regulace, sběru dat z procesu a v informační vrstvě. Vhodným výběrem vycházejícího z předchozích již zavedených aplikací je možno dosáhnout maximální efektivity celého systému. V práci jsou uvedeny systémy používané v praxi a možnosti zefektivnění výroby, přenosu, rozvodu a distribuce s využitím ICT technologie v rozptýlené výrobě. Jde především o zdokonalení procesů spojených s výrobou elektrické energie, diagnostiky izolačních stavů na vedení a využití expertních systémů pro distribuci.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on the information and communication technologies used in the energetic. Problematic areas in energetic which are regulation, metering, control of waste minimalizations, expense and maximalization of earnings. These aspects lead to implementing expert systems, which have to process this bulk of information necessary for increasing efficiency and economization of single processes. Systems used in practice have their own hierarchical structure, where every application requires specific access of selection of used components that suit to the application. First of all it is about acceptable device selection in single level of the system: metering and regulation, data acquisition out of the process and informative layer. Suitable choice flowing from previous, already settled up application is possible to reach maximum efficiency of the whole system. In the thesis there are introduced systems used in practice and possibilities of increase the effectiveness of generation, transmission and distribution with ICT usage in distributed power generation. We are mainly talking about upgrade processes joined with power generation of energy, diagnostics, isolation states on the power line and usage of expert systems for distribution.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectInformační systémcs
dc.subjectLiberalizovaný trhcs
dc.subjectDatabázecs
dc.subjectSběr datcs
dc.subjectDispečerské řízenícs
dc.subjectExpertní systémcs
dc.subjectAutomatizované řízenícs
dc.subjectDecentralizovaná soustavacs
dc.subjectPřevodníky datcs
dc.subjectPrůmyslový Ethernetcs
dc.subjectRozptýlená výrobacs
dc.subjectObnovitelné zdroje energiecs
dc.subjectInformation systemen
dc.subjectLiberalized marketen
dc.subjectDatabaseen
dc.subjectData acquisitionen
dc.subjectSupervisory controlen
dc.subjectExpert systemen
dc.subjectAutomatic controlen
dc.subjectData converteren
dc.subjectIndustrial etherneten
dc.subjectDistributed power generationen
dc.subjectRenewable energy sourcesen
dc.titleInformační a komunikační technologie v energeticecs
dc.title.alternativeInformation and communication technologies in energeticsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-06-10cs
dcterms.modified2008-10-07-09:33:07cs
thesis.disciplineElektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid13089en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:31:34en
sync.item.modts2019.05.18 04:37:15en
dc.contributor.refereeŠkoda, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record