Show simple item record

Analyse and Optimise Production Process of Prototypes

dc.contributor.advisorStarý, Jiřícs
dc.contributor.authorHamr, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:26Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:26Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHAMR, T. Analýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.cs
dc.identifier.other120228cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177802
dc.description.abstractV této diplomové práci jsou shrnuty základní poznatky o problematice výroby vývojových vzorků DPS. Důraz je kladen zejména na požadovanou kvalitu, která vychází z uvedených norem. Teoretická část obsahuje metodiku na hodnocení kvality neosazených DPS, na osazení a pájení, na sledování změn parametrů součástek za různých enviromentálních vlivů. Praktická část je realizována ve spolupráci s oddělením EEG na R&D Automotive Lighting Jihlava. Věnována je návrhu a vyhotovení vývojových vzorků, u kterých je následně vyhodnocena kvalita pomocí stanovené metodiky z teoretické části. Pomocí rentgenu, mikrovýbrusu a dalších metod jsou desky analyzovány a na základě výsledků jsou předána doporučení pro případné zlepšení.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis summarizes basic findings about issues of making development samples of PCB. The emphasis is especially on required quality which complies with mentioned norms. The theoretical section includes methodology for evaluating quality dismounted boards, assembling and soldering, parameters of components under different environmental circumstances. The practical part is carried out in cooperation with the department EEG in R&D Automotive Lighting Jihlava. It is dedicated to the design and the preparation of development samples where the quality is assessed according to given methodology from the theoretical part. PCB are analyzed by an X-ray, metallographic grinding and other methods. Recommendations are given and based on results for improvements.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectLed drivercs
dc.subjectIPC standardycs
dc.subjectdefektycs
dc.subjectmetalografiecs
dc.subjectrentgencs
dc.subjectteplotní managementcs
dc.subjectautomotive prostředí.cs
dc.subjectLED driveren
dc.subjectIPC standardsen
dc.subjectdefectsen
dc.subjectmetallographyen
dc.subjectan X-rayen
dc.subjecttemperature managementen
dc.subjectautomotive environmenten
dc.titleAnalýza a optimalizace procesu výroby vývojových vzorkůcs
dc.title.alternativeAnalyse and Optimise Production Process of Prototypesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-06-13:05:45cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid120228en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.26 04:58:05en
sync.item.modts2020.04.26 04:15:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZatloukal, Miroslavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Starý, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Maliňák (člen) Ing. Ladislav Chladil, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. 1) Jaké jsou jiné třídy zařízení, kromě třídy 3? Jaký je vliv třídy na životnost? 2) Na jakém základě byly navrženy úpravy? 3) Jak by mohl transport desky znehodnotit výsledky měření/pozorování?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record