Show simple item record

Impact of the Selected Differences Between the Czech Financial Accounting and IFRS on Eonomy of Private Corporation

dc.contributor.advisorHanušová, Helenacs
dc.contributor.authorPavlů, Radkacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:40Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:40Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAVLŮ, R. Vliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other110628cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177829
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vybrané rozdíly mezi Českou účetní legislativou a Mezinárodními standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS. Teoretická část je zaměřena na metodické postupy dle České účetní legislativy, a dále na požadavky dle IAS/IFRS. Následně jsou srovnány rozdíly mezi těmito oběma přístupy. V rámci analytické části, na základě zjištěných rozdílu a vzhledem ke specifikům společnosti jsou konkrétně vybrány významné rozdíly, které mají dopad na výsledek hospodařeni vybrané společnosti.cs
dc.description.abstractThe master thesis is focused on selected differences between the Czech accounting legislation and the International Financial Reporting Standards IAS / IFRS.The theoretical part is focused on methodological procedures under Czech Accounting Legislation and on requirements according to the IAS / IFRS. The differences between these two approaches are subsequently compared. Within the analytical part of the thesis, significant varieties are selected, based on the found differences and due to company’s specifities. The mentioned varieties have the key role and impact on the economical outcome of the selected company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČeská účetní legislativacs
dc.subjectMezinárodní standardy finančního výkaznictvícs
dc.subjectrozvahacs
dc.subjectvýkaz zisků a ztrátcs
dc.subjectvýsledek hospodařenícs
dc.subjectCzech Accounting Legislationen
dc.subjectInternational Financial Reporting Standardsen
dc.subjectBalance Sheeten
dc.subjectProfit and Loss Statementen
dc.subjectProfiten
dc.titleVliv vybraných rozdílů mezi českým finančním účetnictvím a IFRS na výsledek hospodaření vybrané společnostics
dc.title.alternativeImpact of the Selected Differences Between the Czech Financial Accounting and IFRS on Eonomy of Private Corporationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:40cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid110628en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:06en
sync.item.modts2020.03.31 17:38:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeIng.Vendulka Zeleňákovács
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno doc. Bartoš - Sledovala jste jak staré má firma CNC stroje v souvislosti s navrženým softwarem? Nové CNC mají již instalovaný software na optimalizaci výroby. - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record