Show simple item record

Proposal of the Marketing Communication Mix of the Company

dc.contributor.advisorKaňovská, Luciecs
dc.contributor.authorNejedlý, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationNEJEDLÝ, L. Návrh komunikačního mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other111171cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177831
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je návrh komunikačního mixu společnosti Cukrárna Tarta Yavas, s.r.o. Po úvodu, který vymezuje cíle, metody a postupy zpracování práce následuje teoretická část práce zabývající se klíčovými poznatky z oblasti marketingu, která představuje východisko pro analytickou část této práce, která je těžištěm této diplomové práce. Tato část obsahuje důkladnou analýzu dané společnosti, jejich podnikatelských aktivit, a také marketingový průzkum a interpretaci jeho výsledků. Na získané poznatky navazuje návrhová část usilující o vytvoření nového komunikačního mixu. Závěrečná část této práce je hodnotící.cs
dc.description.abstractThe proposal of communication mix of Cukrárna Tarta Yavas, s.r.o., is the topic of this thesis. After the introduction, which defines the objectives, methods and procedures of processing, the theoretical part follows, which deals with key findings in the field of marketing and makes the basis for the analytical part of this work, which is the focus of this thesis. This part contains a thorough analysis of the company, its business activities, as well as marketing research and the interpretation of its results. This part is followed by a design part seeking to create a new communication mix. The final part of this thesis is evaluating.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectanalýza marketingového prostředícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectkomunikační mixcs
dc.subjectmarketingen
dc.subjectmarketing environmental analysisen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectcommunication mixen
dc.titleNávrh komunikačního mixu společnostics
dc.title.alternativeProposal of the Marketing Communication Mix of the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111171en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:30:38en
sync.item.modts2020.03.30 19:33:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBenátský, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Martin Mucha, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce – odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Doc. Koch: Jaký praktický dopad by měl influencer na cukrárnu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record