Show simple item record

Evaluation of Implementation of IFRS 13 Fair Value Measurement in the Selected Business Unit

dc.contributor.advisorKřížová, Zuzanask
dc.contributor.authorRačková, Luciask
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationRAČKOVÁ, L. Zhodnocení implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other111981cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177833
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá problematikou oceňovania dlhodobého hmotného majetku reálnou hodnotou podľa IAS/IFRS. Hlavným obsahom je dopadom precenenia dlhodobého majetku z historických cien na reálnu hodnotu. V práci je ďalej charakterizovaná harmonizácia účtovných systémov a podrobne rozobraný štandard IFRS 13 – Fair Value Measurement. Práca je zameraná na konkrétny podnik, pričom je popísaná predovšetkým metodika oceňovania daného majetku. Časť práce je venovaná zobrazeniu potenciálne sa vyskytujúcich rizík užívateľov účtovnej závierky.sk
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of fair value measurement of tangible long-lived assets under IAS/IFRS. It is objective is to assess the impact of revaluation of long-lived assets from their historical prices to their fair value. The work further characterizes the harmonization of the accounting systems and detailed described IFRS 13 – Fair Value Measurement. The work is focused on company describing particular the valuation methodology as well as specific data on the asset. At the end of the work the potential risks of users of the financial statements are displayed.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectReálna hodnotask
dc.subjectoceňovaniesk
dc.subjectdlhodobý majetoksk
dc.subjectvykazovaniesk
dc.subjectsúvahask
dc.subjectFair valueen
dc.subjectMeasurementen
dc.subjectLong-lived assetsen
dc.subjectreportingen
dc.subjectbalanceen
dc.titleZhodnocení implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotcesk
dc.title.alternativeEvaluation of Implementation of IFRS 13 Fair Value Measurement in the Selected Business Uniten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-09-13-10:02:52cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid111981en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:16en
sync.item.modts2020.03.30 22:29:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKorcová, Gabrielask
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázka vedoucího - zodpovězeno otázka oponenta - částečně zodpovězeno prof. Tumpach - V minulosti byl pojem Fair Value definován v mnoha standardech IFRS. Dokážete charakterizovat rozdíly v v porovnání se stávající definicí - částečně zodpovězeno. prof. Tumpach - Definujte výhody, ale i rizika Fair Value - částečně zodpovězeno. Ing. Gláserová - Ve Vaší prezentaci k obhajobě diplomové práce uvádíte: vyšší kritéria pro oceňování; co uvedené znamená - částečně zodpovězeno. V závěrech Vaší prezentace uvádíte, že dojde k rozšíření kritérií pro oceňování dlouhodobého hmotného majetku. Prosím rozveďte. - částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record