Show simple item record

Development of Competitiveness of Company

dc.contributor.advisorZich, Robertcs
dc.contributor.authorOndra, Zbyněkcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:41Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:41Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationONDRA, Z. Rozvoj konkurenceschopnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other112121cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177834
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá identifikováním potenciálu pro rozvoj konkurenceschopnosti výrobně-obchodní společnosti LABTECH s.r.o. na trhu měření netěsností, pomocí posílení tvorby hodnoty na tomto trhu, který je představen jako koncept hodnotové sítě. V teoretické části práce je představen vybraný teoretický základ pro koncept hodnotových sítí, který je dále uvažován jako možný rámec pro rozvoj konkurenceschopnosti společnosti. Na základě analýzy trhu a konkurenčního prostředí v definované hodnotové síti jsou navržena opatření pro rozvoj tvorby hodnoty v této sítí a také jsou představeny kroky pro implementaci těchto opatření takovým způsobem, aby u společnosti LABTECH s.r.o. mohlo dojít k rozvoji konkurenceschopnosti na zvoleném trhu.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with identifying the potential for the development of competitiveness of the LABTECH s.r.o. in the market for leak detection measurement, by strengthening value creation in this market, which is presented as a value-creating network concept. The theoretical part of the thesis introduces the selected theoretical basis for the concept of value-creating network, which is further considered as a possible framework for the development of the company's competitiveness. Based on market analysis and competitive environment in a defined value-creating network provisions are being presented to develop value creation in this network, and steps are being taken to implement these provisions in such a way that LABTECH s.r.o. competitiveness in the chosen market could develop.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjecthodnotová síťcs
dc.subjectkonkurenční prostředícs
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectvalue-creating networken
dc.subjectcompetitive environmenten
dc.titleRozvoj konkurenceschopnosti podnikucs
dc.title.alternativeDevelopment of Competitiveness of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid112121en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:17en
sync.item.modts2020.03.30 21:19:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠimberová, Ivetacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno; Otázky oponenta - odpovězeno; Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. - jak budete měřit posílení vztahu s integrátorem - odpovězeno; v jakém časovém horizontu lze realizovat váš návrh - odpovězeno; doc. Ing. Petr Suchánek, PhD. - jak jste dospěl k očekáváním zákazníka, na jakém trhu jste se pohyboval - odpovězeno; Ing. Pavel Mráček, Ph.D. - jak byste rozvíjel partnerství s distributory - odpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record