Show simple item record

Determination of Working Capital Need for Process Management of Engagement Activities

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorHejlová, Věracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHEJLOVÁ, V. Stanovení potřeby provozního kapitálu z hlediska řízení činností zakázky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115725cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177839
dc.description.abstractTato diplomová práce se v teoretické části zaměřuje na systém procesního řízení a přístupy k potřebě provozního kapitálu v souvislosti se zásobami podniku. Obsahuje analýzu současného průběhu zakázky vybrané firmy z hlediska věcných a v návaznosti na to i finančních zdrojů. Navrhuje průběh činností v čase a k nim potřebné množství zásob, k jejichž pořízení je třeba mít v potřebné výši a čase finanční zdroje, aby firma neskončila v úpadku.cs
dc.description.abstractThis master thesis in theoretical part focuses on the system of process management and approaches to the need of working capital in connection with the company stock. It contains an analysis of the current commission process of the selected company in terms of factual and consequently also financial resources. It suggests the process of activities over time and the amount of stocks needed to them, to obtain the necessary amount and time of financial resources so that the company does not end in failure.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectprůběh zakázkycs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectprocessen
dc.subjectprocess managementen
dc.subjectprocess of orderen
dc.subjectstockpileen
dc.subjectproductionen
dc.titleStanovení potřeby provozního kapitálu z hlediska řízení činností zakázkycs
dc.title.alternativeDetermination of Working Capital Need for Process Management of Engagement Activitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:39cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115725en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:31en
sync.item.modts2020.04.01 01:43:58en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSnášel, Alešcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno Ing. Gláserová - Připomínky k pojmům v prezentaci týkajících se finančních zdrojů. Ing. Gláserová - Připomínky k terminologii uvedené v práci. doc. Brychta - Jakým způsobem byste určila přirážku za dlouhodobější skladování zakázky? - částečně zodpovězeno. doc. Brychta - Jaká je výše úrokové míry z provozního úvěru? - částečně zodpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record