Show simple item record

Project of Changes in the Management of the Purchasing Process

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorDoušková, Barboracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationDOUŠKOVÁ, B. Projekt změn v řízení nákupního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115729cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177840
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá nákupním procesem obchodu na síti v rámci jeho informačního systému. Práce se detailněji zaměřuje na jednotlivé nákupní činnosti, které v nákupním procesu probíhají. Cílem rozboru těchto činností je nalézt kritická místa a navrhnout patřičná zlepšení. Předložené návrhy a změny v informačním systému přispívají k zefektivnění nákupního procesu a v konečném důsledku k efektivnímu řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů a spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThe master's thesis deals with the purchasing process of network trade within its information system. The thesis focuses in more detail on the individual purchasing activities that take place in the purchasing process. The aim of the analysis of these activities is to find critical points and propose appropriate improvements. The submitted proposals and changes in the information system contribute to streamlining the purchasing process and ultimately to effective management of supplier-customer relationships and customer satisfaction.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectNákupní procescs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectnákupcs
dc.subjectobjednávkacs
dc.subjectpoptávkacs
dc.subjectřízení nákupucs
dc.subjectskladová zásoba.cs
dc.subjectPurchasing processen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectpurchaseen
dc.subjectorderen
dc.subjectquotationen
dc.subjectpurchasing managementen
dc.subjectsupply management.en
dc.titleProjekt změn v řízení nákupního procesucs
dc.title.alternativeProject of Changes in the Management of the Purchasing Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:47cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115729en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:09en
sync.item.modts2020.03.31 20:19:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTesař, Rostislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Libor Trnavský (místopředseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta - zodpovězeno Ing. Trnavský - Vyčíslila jste týdenní úsporu v čase nákupčího, je to opravdu hmatatelná, reálná úspora? - zodpovězeno prof. Jurová - Kde byste viděla ten konečný pozitivní dopad? - zodpovězeno doc. Šimberová - V rámci procesu analýz, zjišťovala jste i potřeby zákazníka? - zodpovězeno doc. Šimberová - Říkáte, že snížit výpadkovost je cíl společnosti. Vyřešila jste to? Nebo je to pouze dílčí část? Modelovala jste tu reálnou úsporu nějakým způsobem? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Jakým způsobem se to samotné řešení projeví v nákladové stránce? Co ten návrh bude společnost stát? - zodpovězeno Ing. Bartošek - Jakým způsobem byste chtěla implementovat tento postup do pracovních postupů jednotlivých nákupčích - částečně zodpovězeno Ing. Bartošek - Pokud by nějaký nákupčí s procesem nechtěl pracovat, jakým způsobem byste zajistila, aby s tím systémem opravdu pracoval? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record