Show simple item record

The Study Management Standards for the Manufacturing Organization

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorAltmanová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationALTMANOVÁ, H. Studie norem řízení pro výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115732cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177841
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na analýzu výkonových norem a využitelnost klíčové technologie ve výrobní firmě KLEIN automotive s.r.o. Práce následně navrhuje řešení výpočtu norem dle nových metod pro konkrétní technologii firmy. Řešení zohledňuje nejnovější trendy ve výpočtu výkonových norem a ve sledování výkonu při dosažení ekonomické návratnosti.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis aims on the analysis of performance standards and the usability of key technology in the production company KLEIN automotive s.r.o. Subsequently the thesis suggests a solution for calculating standards according to new methods for a particular technology of the company. The solution takes into the latest trends in performance standards calculation and performance monitoring while achieving economic returns.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectvýkoncs
dc.subjectstrojní čascs
dc.subjectOEEcs
dc.subjectplánovánícs
dc.subjecttvorba noremcs
dc.subjectperformanceen
dc.subjectmachine timeen
dc.subjectOEEen
dc.subjectplanningen
dc.subjectdevelopment of standardsen
dc.titleStudie norem řízení pro výrobní organizacics
dc.title.alternativeThe Study Management Standards for the Manufacturing Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115732en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:46:47en
sync.item.modts2020.03.31 01:09:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHansmann, Radekcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Martin Janáček (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce (prof. Ing. Marie Jurová, CSc.): Otázky oponenta práce (Ing. Radek Hansmann): Nedojde k implemenataci dle názoru... /odpovězeno 2 otázka byla zodpovězena Otázky členů komise: Ing. Martin Janáček otázka: Jak byly počítány celkové náklady? ZODPOVĚZENO Jaké byly názory a přijetí mezi zaměstnanci firmy při tvorbě DP? ZODPOVĚZENO Jak by se proces dal aplikovat pro vylepšení výkonnosti více strojů ve firmě? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record