Show simple item record

The Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Company

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorBrablecová, Petracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:45Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationBRABLECOVÁ, P. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115757cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177842
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje především na vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Specifikuje jednotlivé dílčí pojmy související s konsolidací a vybraných ukazatelů pro ekonomické zhodnocení. Následně aplikuje teoretické poznatky do návrhové části, kde je použita jedna z metod konsolidace a konečně zhodnocení ekonomické situace.cs
dc.description.abstractDiploma thesis focuses primarily on influence on the expansion of consolidated group on the economic situation of the concern. Specifies individual sub-concepts related with consolidation and selected indicators for economic evaluation. Applies theoretical findings into proposal chapter where is used one of the methods of consolidation and then review of the economic situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectkonsolidační celekcs
dc.subjectkoncerncs
dc.subjectkonsolidacecs
dc.subjectekvivalenční metodacs
dc.subjectkonsolidační metodycs
dc.subjectConsolidated financial statementsen
dc.subjectconsolidation groupen
dc.subjectconsortiumen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjectequity methoden
dc.subjectmethods of consolidationen
dc.titleVliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernucs
dc.title.alternativeThe Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-09-13-10:02:52cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115757en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:14:56en
sync.item.modts2020.03.31 16:10:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKubovic, Pavelcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: nejsou Otázky komise: doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: Proč je dle Vaší práce žádoucí růst bilační sumy ve výši 2 % ročně? nevysvětleno Ing. Pavel Svirák, Ph.D.: Uvedla jste, že došlo ke snížení celkové bilanční sumy ve skupině společností při rozšíření skupiny, vysvětlete. odpovězeno částečně prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Proč je společnost v exekuci? Jak jste hodnotila ekonomickou situaci koncernu a jaký vliv měla konsolidace na tuto situaci? nevysvětlenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record