Show simple item record

The Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Company

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorOlečková, Denisacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:46Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:46Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationOLEČKOVÁ, D. Vliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115758cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177843
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidace účetní závěrky. První část diplomové práce obsahuje teoretická východiska pro zpracování konsolidované účetní závěrky. Následně jsou teoretické poznatky aplikovány do praktické části diplomové práce, která se zabývá možností rozšíření konsolidačního celku a následným zhodnocením ekonomické situace nového konsolidačního celku.cs
dc.description.abstractThe master's thesis focuses on the issue of consolidated financial statement. The first part of the master's thesis contains the theoretical basis for the preparation of the consolidated financial statements. Subsequently, the theoretical knowledge is applied to the practical part of the master's thesis, which deals with opportunity of expansion of the consolidation group and afterwards, there is the evaluatoin of financial situation of the new concern.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectmetody konsolidacecs
dc.subjectkonsolidacecs
dc.subjectmateřský podnikcs
dc.subjectdceřiný podnikcs
dc.subjectpřidružený podnikcs
dc.subjectkonsolidační celekcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectconsolidate financial statementsen
dc.subjectmethods of consolidationen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjectparent companyen
dc.subjectsubsidiaryen
dc.subjectentity associateden
dc.subjectconsolidation groupen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titleVliv rozšíření konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernucs
dc.title.alternativeThe Impact of The Consolidation on The Economic Situation of The Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:40cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115758en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:32en
sync.item.modts2020.04.01 03:03:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePavel, Kuboviccs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: Ing. Jan Pěta, Ph.D.: Z jakého důvodu jste uvažovala ve Vaší práci dvě varianty konsolidace? Odpovězeno prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Ve kterých položkách se projeví cena za nakupovaný podíl? Které metody jste použila při zpracování Vaší práce? Odpovězeno částečněcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record