Show simple item record

Changes in Consolidated Financial Statements as a Result of Changes in The Size of The Share in The Company

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorLaslová, Kláracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:46Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:46Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLASLOVÁ, K. Změna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115760cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177845
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na oblast konsolidované účetní závěrky. V teoretické části jsou specifikovány základní pojmy, metody a systém konsolidace účetní závěrky. V analytické části je představena společnost a provedeno zhodnocení současného stavu. Následně jsou tyto poznatky aplikovány v praktické části, ve které je navržena změna konsolidační metody z důvodu prodeje části vlastnického podílu drženého v dceřiné společnosti. V závěru práce je posouzen ekonomický dopad provedené operace.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the area of consolidated financial statements. In the theoretical part, the basic terms, methods and the system of consolidation of the financial statements are specified. In the analytical part, the company is presented and an assessment of the current situation is carried out. Subsequently, these findings are applied in the practical part, where a change in the consolidation method is proposed due to the sale of a portion of the ownership interest held in the subsidiary. In conclusion, the economic impact of the operation is assessed.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkonsolidovaná účetní závěrkacs
dc.subjectvlastnický podílcs
dc.subjectpoměrná metoda konsolidacecs
dc.subjectdceřiná společnostcs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectconsolidate financial statementsen
dc.subjectownership interesten
dc.subjectcomparative consolidation methoden
dc.subjectsubsidiaryen
dc.subjectfinancial analysisen
dc.titleZměna konsolidované účetní závěrky v důsledku změny velikosti podílu ve společnostics
dc.title.alternativeChanges in Consolidated Financial Statements as a Result of Changes in The Size of The Share in The Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-12cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:40cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115760en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:31:41en
sync.item.modts2020.03.30 13:54:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHorák, Milošcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: odpovězeno Otázky komise: Ing. Pavel Svirák, Dr.: V rámci analýzy uvádíte, že společnosti klesá VH i z důvodu využití finančního leasingu, bylo nutné pořizovat majetek na leasing? Odpovězeno.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record