Show simple item record

Determining The Existence of Financial Synergy Effects of Consolidating Units in The Selected Industry

dc.contributor.advisorRajchlová, Jaroslavacs
dc.contributor.authorFridrichová, Michaelacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:46Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:46Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFRIDRICHOVÁ, M. Zjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115764cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177847
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na zhodnocení existence finančního synergického efektu u konsolidujících subjektů v odvětví stavebnictví. Za tímto účelem budou navrženy tři vhodné finanční ukazatele, které budou vypočteny zvlášť pro mateřský podnik a koncern. Následná komparace těchto hodnot nám umožním učinit závěr, zda ve zkoumaném odvětví byly dosaženy pozitivní finanční synergické efekty či nikoliv.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis aims to evaluate the existence of the financial synergistic effect concerning consolidating companies in the construction industry area. For this purpose three appropriate financial indicators, which are to be calculated separately for the parent company and the concern, will be proposed. The subsequent comparison of these values will enable us to determine if the positive financial synergistic effects were achieved in the researched area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectfúzecs
dc.subjectakvizicecs
dc.subjectsynergiecs
dc.subjectsynergický efektcs
dc.subjectkoncerncs
dc.subjectholdingcs
dc.subjectkonsolidacecs
dc.subjectkonsolidační pravidlacs
dc.subjectmergeren
dc.subjectaquisitionen
dc.subjectsynergyen
dc.subjectsynergistic effecten
dc.subjectconcernen
dc.subjectholdingen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjectconsolidation rulesen
dc.titleZjištění existence finančních synergických efektů konsolidujících jednotek ve vybraném odvětvícs
dc.title.alternativeDetermining The Existence of Financial Synergy Effects of Consolidating Units in The Selected Industryen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-11cs
dcterms.modified2019-06-17-10:21:38cs
thesis.disciplineÚčetnictví a finanční řízení podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115764en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:44en
sync.item.modts2020.03.31 08:30:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePhD, Zdráhal Ivo,cs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno Otázky komise: doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: U kolika analyzovaných podniků byl záporný výsledek hospodaření a jak jste tuto skutečnost v práci zohlednila? zodpovězeno prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Vysvětlete, z jakých dat jste vycházela v případě koncernu a v případě mateřské společnosti. Vysvětlete výpočet četností dosažených hodnot a volbu délky zkoumaného období. zodpovězeno Zdůvodnění hodnocení: Došlo k odklonění od zadání práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record