Show simple item record

Business Plan - Establish Brick Plant

dc.contributor.advisorHeralecký, Tomášcs
dc.contributor.authorStaňa, Marekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:47Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSTAŇA, M. Podnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárnic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115807cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177851
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru na zřízení výrobního závodu k produkci stavebních tvárnic. V této práci jsou podrobně rozepsány různé možnosti finálních produktů, dle závislosti na rentabilitě. Hlavním cílem této práce je zvážit možná rizika, velikost investičních nákladů, možné zdroje financování a zhodnotit přínosy realizace tohoto projektu. Tato práce se také zaměřuje na analyzování současné situace na trhu a určení síly konkurence.cs
dc.description.abstractThe thesis focuses on the creation of a business plan for the establishment of a production plant for the production of building blocks. This thesis dealing with the various options of final products, depending on the profitability. The main aim of this thesis is to consider the possible risks, the size of investment costs, possible sources of financing and to evaluate the benefits of implementing this project. This work also focuses on analyzing the current market situation and determining the strength of competition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikatelský záměrcs
dc.subjectinvesticecs
dc.subjectfinancovánícs
dc.subjectcash flowcs
dc.subjectnávratnostcs
dc.subjectvýrobní linkacs
dc.subjectBusiness Planen
dc.subjectInvestmenten
dc.subjectFinancingen
dc.subjectCash flowen
dc.subjectreturnen
dc.subjectproduction factoryen
dc.titlePodnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárniccs
dc.title.alternativeBusiness Plan - Establish Brick Planten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:41cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115807en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:13en
sync.item.modts2020.03.31 20:35:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeMcKibbin, Monikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího: odpovězeno Otázky oponenta: odpovězeno doc. Lajtkepová: Téma práce je podnikatelský záměr, v jaké fázi realizace tento záměr se již nachází? Kde se bude realizace záměru nacházet a kde je další nejbližší takováto výrobní linka? odpovězeno RNDr. Chvátalová: V jakém systému jste dělal kalkulace? odpovězeno doc. Chlebovský: Dobu návratnosti jste uvažoval 7 let, jaký odbytový scénář jste při tomto výpočtu uvažoval? odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record