Show simple item record

Objectified Assesment Value of Company

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorKula, Radomírcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:47Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKULA, R. Objektivizované stanovení hodnoty společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115811cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177852
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá stanovením objektivizované hodnoty podniku na základě provedení strategické a finanční analýzy, které slouží jako základ pro rozdělení aktiv na provozně potřebná a provozně nepotřebná, stanovení jednotlivých generátorů hodnot a sestavení finančního plánu. S použitím těchto nástrojů se stanoví objektivizovaná hodnota podniku prostřednictvím metody diskontovaného cash flow entity a ekonomické přidané hodnoty.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with determination of objectivized value of company based on results of strategic and financial analysis which are used as a basis for distribution of assets as an operationally needed and operationally not needed, setting of individual value generators and compiling of a financial plan. Using these bases, the objectivized value of the company will be determined using method discount cash flow entity and the economic value added.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthodnota podnikucs
dc.subjectdiskontované cash flow entitycs
dc.subjectekonomická přidaná hodnotacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectValue of companyen
dc.subjectdiscount cash flow entityen
dc.subjecteconomic value addeden
dc.subjectfinancial analysisen
dc.subjectratio indicatorsen
dc.subjectstrategic analysisen
dc.titleObjektivizované stanovení hodnoty společnostics
dc.title.alternativeObjectified Assesment Value of Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:20:40cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115811en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:19en
sync.item.modts2020.03.30 22:30:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeZinecker, Marekcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky oponenta: Výsledky analýzy 7S se mi jeví v některých bodech spíše jako orientační, nechť diplomant specifikuje kritické faktory ovlivňující produktivitu společnosti v kontextu současné napjaté situace na trhu práce (část spolupracovníci). odpovězeno Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Proč jste v rámci práce prováděl strategickou analýzu SLEPT s ohledem na cíl DP? Je možné zjistit objektivní hodnotu z pohledu obyvatel regionu jako zaměstnavatele? částečně odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. Omezil jste se pouze na českou literaturu, problematiku jste řešil jen z pohledu metod prof. Maříka? odpovězeno Z jakého důvodu navrhujete prodej DM v hodnotě 250 milionů, prospěje jí to? odpovězeno částečně Proč v roce 2018 máte v návrhové části nákup majetku 300 milionů a následně jeho prodej? odpovězeno částečně Jak můžete splácet dluhy v záporné hodnotě - v práci uvedeno splácení dluhu -6 let apod.? Proč toto irelevantní číslo je vůbec v práci uvedeno? odpovězeno s výhradamics
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record