Show simple item record

The Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customers

dc.contributor.advisorDostál, Petrcs
dc.contributor.authorHomola, Rostislavcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:47Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:47Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHOMOLA, R. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115889cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177853
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením kvality zákazníků společnosti Heineken Česká republika, a. s. za pomoci využití teorie fuzzy logiky jako pokročilé metody rozhodování, která bude dále prakticky aplikována v rámci vlastního návrhu řešení. Na základě zvolených parametrů bude sestaven model sloužící k optimálnímu zhodnocení zákazníků společnosti, na jejímž základě může společnost dále rozhodnout, zda s daným zákazníkem spolupracovat či je pro ni výhodnější tuto spolupráci ukončit. Samotné řešení práce je realizováno za podpory programů Microsoft Excel a MATLAB.cs
dc.description.abstractMaster thesis deals with quality evaluation customers of Heineken Česká republika, a. s. using the theory of fuzzy logic as an advanced decision-making method, which will be further practically applied within the design of the solution. Based on the selected parameters, a model will be developed to optimize the value of the company's customers, on the basis of which the company may also decide whether to cooperate with the customer or it is more advantageous for them to terminate this cooperation. The work itself is supported by Microsoft Excel and MATLAB.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikacs
dc.subjecthodnocení zákazníkůcs
dc.subjectformulářcs
dc.subjectVBAcs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectMATLAB.cs
dc.subjectFuzzy logicen
dc.subjectrating of customersen
dc.subjectformen
dc.subjectVBAen
dc.subjectMS Excelen
dc.subjectMATLAB.en
dc.titleAplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníkůcs
dc.title.alternativeThe Application of Fuzzy Logic for Evaluation of Quality of Customersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:27cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115889en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:14:59en
sync.item.modts2020.03.31 13:45:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKudrna, Josefcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta - odpovězeno. doc. Novotný - Zkoušel jste do modelu vkládat nějaká data? Vyšly Vám očekávané výsledky? - odpovězeno Ing. Kříž - Jaké jsou nedostatky v rámci současného řešení společnosti? - odpovězeno prof. Dostál - Jak často budete přepočítávat zákazníky v modelu? - odpovězeno Ing. Kříž - Co se stane, když některý ze vstupů modelu nebude dostupný? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record