Show simple item record

Development Strategy of Small Family Business

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorPapp, Marekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAPP, M. Strategie rozvoje malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115899cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177855
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na strategii rozvoje rodinného podniku. V první části práce jsou popsány teoretické poznatky týkající se daného tématu. Na základě teoretických poznatků je poté provedena analytická část, která posuzuje současný stav a vymezuje problémy, které byly odhaleny. Závěrečná část se věnuje návrhu řešení rozvoje, konkrétně zavedení nového systému skladování.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on development stratégy for family owned company. The first part of the the thesis describes the theoretical knowledge og the topic. Based on theoretical knowledge is then performed analytical part, which assesses the current state and identifies the problems that have been identified. The final part deals with the design of development solutions, namely the introduction of a new storage system.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný podnikcs
dc.subjectrozvojcs
dc.subjectstrategiecs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův model pěti silcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectspolečnost s ručením omezeným.cs
dc.subjectFamily owned companyen
dc.subjectdevelopmenten
dc.subjectstrategyen
dc.subjectstrategy analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter´s five forces analysisen
dc.subjectSLEPT analysisen
dc.subjectlimited lability company.en
dc.titleStrategie rozvoje malého rodinného podnikucs
dc.title.alternativeDevelopment Strategy of Small Family Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115899en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:16en
sync.item.modts2020.03.31 18:06:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBumberová, Veronikacs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA - bez otázek Otázky oponenta - Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. Jaký je odhadovaný rozpočet nákladů pro realizaci Vámi navrhovaných změn? - odpovězeno Na čem stavíte své návrhy v oblasti zavedení prodeje doplňkových produktů do stávajícího portfolia firmy? - nepoloženo Otázky komise - Ing. Martin Mahel, Ph.D Jak tyto věci prodávat přes e-shop? - odpovězeno s výhradou Co považujete za strategie a jaký bude přínos? - odpovězeno s výhradou Ing. Josef Veselý, CSc SWOT analýza a proč byla vybrána? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record