Show simple item record

Project of Material Flows in Selected Production Plants

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorŤopková, Danacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŤOPKOVÁ, D. Projekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115921cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177858
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou materiálového toku vybrané výrobní oblasti ve zkoumané společnosti. Diplomová práce definuje slabiny současného stavu řízení zásob a vytváří návrh na co nejefektivnější řízení materiálových zásob v podniku, za použití štíhlé výroby. Základním prvkem diplomové práce je zavádění systému tahu do vybrané výrobní oblasti.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the issue of material flow of selected production area in the researched company. The master's thesis defines the weaknesses of the current state of inventory management and creates a proposal for the most effective management of material stock in the company, using lean production. The basic element of the thesis is the introduction of a pull system into a selected production area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStrategiecs
dc.subjectřízení zásobcs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectABC/XYZ analýzacs
dc.subjectMilkRuncs
dc.subjectKanbancs
dc.subjectStrategyen
dc.subjectinventory managementen
dc.subjectmaterial flowen
dc.subjectABC/XYZ analysisen
dc.subjectMilkRunen
dc.subjectKanbanen
dc.titleProjekt materiálových toků ve vybraných výrobních provozechcs
dc.title.alternativeProject of Material Flows in Selected Production Plantsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:53cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115921en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:33:59en
sync.item.modts2020.03.30 20:36:32en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHorák, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: odpovězeno Otázky komise: Ing. Tesař: Vysvětlete zvýšení produktivity práce na 102%? částečně odpovězeno Ing. Tesař: Co je milk run? odpovězeno doc. Konečná: Čím podpoříte silnou stránku společnoosti, že zaměstnanci jsou zkušení a zralí? odpovězeno doc. Konečná: Rozpracovávala jste blíže návrhy školení a spolupráce? částečně odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record