Show simple item record

Development Strategy of Family Business

dc.contributor.advisorKoráb, Vojtěchcs
dc.contributor.authorVichr, Matějcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:48Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:48Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationVICHR, M. Strategie rozvoje rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other115925cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177859
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem rozvoje strategie vybraného rodinného podniku. Vymezuje teoretický základ v oblastech rodinného podnikání, tvorby strategie a změnového řízení. Na základě kritické analýzy je v souladu s teoretickými poznatky vypracován návrh strategického rozvoje ve zvoleném rodinném podniku společně s rámcovým plánem jeho implementace.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis involves a strategic development plan proposal within a particular family business. It describes a theoretical framework in the areas of family business, strategic management and change management. Using critical analysis in accordance with the theoretical findings, a proposal of strategic development within a chosen family business is created together with a high-level implementation plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný podnikcs
dc.subjectrodinné institucecs
dc.subjectstrategické řízenícs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectkonkurenceschopnostcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.subjectprojektový pláncs
dc.subjectkritická cestacs
dc.subjectFamily businessen
dc.subjectfamily institutionsen
dc.subjectstrategic managementen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectcompetitivenessen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectproject planen
dc.subjectcritical pathen
dc.titleStrategie rozvoje rodinného podnikucs
dc.title.alternativeDevelopment Strategy of Family Businessen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:51cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid115925en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:00en
sync.item.modts2020.03.31 14:48:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeBumberová, Veronikacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Vladimír Karpeta (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - nejsou otázky oponenta - odpovězeno Ing. Karpeta - Jaký je Váš vztah ke společnosti a kde se vidíte ve společnosti v horizontu pěti let? - odpovězeno Ing. Videcká - Kdo jsou Vaši zákazníci? Liší se Vaši zákazníci od zákazníků velkých konkurentů? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record