Show simple item record

Virtualization and optimization of IT infrastructure in the company

dc.contributor.advisorOndrák, Viktorsk
dc.contributor.authorLipták, Romansk
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationLIPTÁK, R. Virtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177864
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá využitím technológií virtualizácie a konsolidácie s cieľom optimalizácie IT infraštruktúry vo vybranej spoločnosti. V analýze je spracovaný súčasný stav IT infraštruktúry a sú uvedené požiadavky pre budúci rozvoj. Teoretická časť obsahuje popis technológií a postupov používaných pri virtualizácii a konsolidácii. Následne je vytvorený návrh optimalizácie a rozšírenia IT vybavenia spolu s managementom, implementáciou a ekonomickým zhodnotením riešenia.sk
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with the use of virtualization and consolidation technologies in order to optimize IT infrastructure in a selected company. The analysis contains current state of IT infrastructure and requirements for future upgrade. The theoretical part contains description of technologies and procedures used in virtualization and consolidation. Subsequently, the proposal of optimization and expansion of IT equipment is created together with management, implementation and economic evaluation of the solution.en
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVirtualizáciask
dc.subjectkonsolidáciask
dc.subjecthypervízorsk
dc.subjectserversk
dc.subjectVMwaresk
dc.subjectclustersk
dc.subjectoptimalizáciask
dc.subjectVirtualizationen
dc.subjectconsolidationen
dc.subjecthypervisoren
dc.subjectserveren
dc.subjectVMwareen
dc.subjectclusteren
dc.subjectoptimizationen
dc.titleVirtualizace a optimalizace IT infrastruktury ve společnostisk
dc.title.alternativeVirtualization and optimization of IT infrastructure in the companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-10cs
dcterms.modified2019-06-17-10:18:30cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116002en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:36:03en
sync.item.modts2020.03.31 06:17:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeHladiš, Petersk
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Jordán - Virtualizovaný server je ve Vašem návrhu pouze jeden? - odpovězeno Ing. Jordán - Co se stane, když server přestane fungovat? - odpovězeno Ing. Jordán - Na základě čeho jste vybral CISCO? - odpovězeno Ing. Jordán - Bude ve Vašem návrhu fungovat systém operační diagnostiky? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykslovenština (Slovak)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record