Show simple item record

Creating a Lean Company

dc.contributor.advisorJurová, Mariecs
dc.contributor.authorSmrčková, Ivetacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:49Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:49Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSMRČKOVÁ, I. Tvorba štíhlého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177865
dc.description.abstractTato diplomova prace je zamerena na cesty navyseni celkove efektivnosti zarizeni v podminkach konkretniho podnikatelskeho subjektu. Tim je Logaritma a.s., ktera se pohybuje na trhu automotive, tedy automobiloveho prumyslu. Obsahem je analyza soucasneho stavu celkove efektivnosti zarizeni za cely podnik a na konkretne zvolene montazni lince a analyza soucasneho stavu relokovanych projektu od zakaznika. Pro konkretni montazni linky budou navrzena reseni vedouci k navyseni celkove efektivnosti zarizeni, pomoci metod vyuzivanych ve stihlych podnicich. Jsou vymezena teoreticka vychodiska.cs
dc.description.abstractThis master‘s thesis is focused on ways, which are aimed at increasing the overall equipment effectiveness in the conditions of a particular business subject. This is the Logaritma a.s., which focuses on the automotive industry. The content is an analysis of the current status and overall equipment effectiveness for the entire enterprise and on the concretely chosen assembly lines. For specific assembly lines is proposed to solutions to establish equipment efficiency, using methods used in lean company. Theoretical solutions are defined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcelkova efektivnost zarizenics
dc.subjectstihly podnikcs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectmontazni linkacs
dc.subjectoverall equipment effectivenessen
dc.subjectlean companyen
dc.subjectlayouten
dc.subjectassembly lineen
dc.titleTvorba štíhlého podnikucs
dc.title.alternativeCreating a Lean Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 00:02:22en
sync.item.modts2020.03.30 21:13:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChmelař, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Rostislav Tesař (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího práce: nejsou Otázky oponenta práce: zodpovězeno Otázky komise: Ing. Tesař: Jestliže je dělník těžce zainteresován, jaký vliv má dělník na to, že linka pojede na 90%? zodpovězeno Ing. Tesař: Jak je to pro pracovníky motivační? K čemu jsou ty prémie? zodpovězeno Ing. Tesař: Co to je lean company? zodpovězeno Ing. Tesař: Jak je štíhlý podnik organizován? zodpovězeno Luňáček, Ph.D.: Blíže popište faktory na slidu kvantitativní výzkum? zodpovězeno Luňáček, Ph.D.: Kolik Vám procentuálně odpovědělo zaměstnanců? zodpovězeno Bumberová, Ph.D.: Jaká je návratnost investice? Bylo s tímto počítáno i v diplomové práci? zodpovězeno Bumberová, Ph.D.: Dokážete odhadnout dobu, kdy se vrátí peníze? zodpovězeno prof. Jurová: Co je projekt a linka a koho jsou? zodpovězeno Bumberová, Ph.D.: Proč je tedy projekt nazván jako investice? zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record