Show simple item record

Business Plan

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorKohoutková, Martinacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:50Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:50Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKOHOUTKOVÁ, M. Podnikatelský záměr - zřízení lesní školky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116081cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177868
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vytvořením realistického a aplikovatelného podnikatelského záměru pro nově vznikající podnik lesní školku. Práce se dělí na čtyři hlavní části. První část popisuje cíl práce a metodiku zpracování. Následuje druhá část, teoretická, ve které jsou popsány a vysvětleny teoretické poznatky a východiska, potřebná k vytvoření podnikatelského záměru. Ve třetí části je za pomoci teoretických poznatků analyzována současná situace na trhu, vnitřní a vnější podnikatelské prostředí. Poslední část obsahuje vlastní návrhy řešení podnikatelského záměru a je zakončena závěry a doporučeními, které se mohou do budoucna přispět k založení a rozvoji podniku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the creation of a realistic and applicable business plan for a new business – a forest nursery. The diploma work is divided into four main parts. Part one describes the objective and methodology of work. Followed by the second part, a theoretical one, in which the theoretical knowledge and the starting point needed to create the business plan are described and explained. In the third part, I analysed, with help of the theoretical knowledge, the current market situation and the internal and external business environment. The last part includes suggestions for the business plan and is closed with a final summary and recommendations, which should contribute to the establishment and to the further development of the firm in the future.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPodnikcs
dc.subjectpodnikánícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectlesnictvícs
dc.subjectlesní školkacs
dc.subjectanalýza konkurencecs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPESTL analýzacs
dc.subjectbod zvratucs
dc.subjectCompanyen
dc.subjectbusinessen
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectforestryen
dc.subjectforest nurseryen
dc.subjectanalysis of competitionen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPESTL analysisen
dc.subjectbreak-even pointen
dc.titlePodnikatelský záměr - zřízení lesní školkycs
dc.title.alternativeBusiness Planen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116081en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:34:01en
sync.item.modts2020.03.30 20:21:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNavrátil, Jaroslavcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou; Otázky oponenta - odpovězeno; doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - budou zákazníci typu B2C nebo B2B? - odpovězeno; jak jste odlišila optimistickou, realistickou a pesimistickou variantu? - odpovězeno; Ing. Martin Mahel, Ph.D. - jaký je výrobní cyklus daného produktu? - odpovězeno; budete mít dostatek zdrojů pro vyplacení mezd? - částečně odpovězeno; proč jste zvolila analýzu PESTLE? - odpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record