Show simple item record

Systém of Motivation in the Company ABC

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorPavlíková, Petracs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationPAVLÍKOVÁ, P. Motivační systém ve společnosti ABC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116463cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177875
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých benefitů, systémem odměňování a hodnocení pracovníků ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje teoretická východiska, pojmy týkající se motivace a aktuální průzkumy týkající se zaměstnaneckých benefitů. Ve druhé části se práce zaměřuje na vybranou společnost, je zde analyzován současný stav formou dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci společnosti. V poslední části jsou na základě zjištěných výsledků analýzy navrhnuta optimální řešení pro zlepšení stavu motivace zaměstnancůcs
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of employee benefits, the reward system and evaluation of employees in the selected company. The thesis is divided into three parts. The first part describes the theoretical background, concepts related to motivation and current surveys on employee benefits. In the second part, the thesis focuses on the selected company, the current state is analyzed by means of a questionnaire survey and interviews with company employees. In the last part, based on the results of the analysis, the optimal solution is proposed to improve the motivation of employees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotivacecs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjecthodnocenícs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectMotivationen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectrewardingen
dc.subjecthuman resource managementen
dc.titleMotivační systém ve společnosti ABCcs
dc.title.alternativeSystém of Motivation in the Company ABCen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116463en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 11:15:48en
sync.item.modts2020.03.31 08:19:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKadlecová, Evacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Mgr. Stanislav Nisler (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky oponentky - odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Jak si vysvětlujete rozpor mezi tím, že mzdy ve firmě jsou nadstandardně vysoké a přesto jsou zaměstnanci nespokojeni? - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Specifikujte statistické vyhodnocení, použila jste software pro výpočet Chí-kvadrát testu? - odpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Jak byste vysvětlila rozpor mezi nadstandardními mzdami zaměstnanců a výsledkem dotazníkového šetření, ze kterého vyplynulo, že zaměstnanci nejsou motivováni? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record