Show simple item record

Change of System of Rewarding in the Production Company

dc.contributor.advisorPutnová, Annacs
dc.contributor.authorSedláčková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationSEDLÁČKOVÁ, V. Změna systému odměňování ve výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116464cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177876
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o systému odměňování a motivaci zaměstnanců ve vybrané výrobní firmě. Za cíl si klade zanalyzovat současný systém odměňování, a pomocí nových poznatků získaných empirickým šetřením navrhnout možnou změnu v systému odměňování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti odměňování. Praktická část zkoumá současný stav ve firmě, součástí je dotazníkový výzkum. Závěrečná část práce obsahuje možné návrhy zlepšení a v neposlední řadě ekonomické zhodnocení navržených změn.cs
dc.description.abstractThis thesis deals the system of remuneration and motivation of employees in a production company. The purpose is to analyze the current remuneration system and propose a possible change in the remuneration system with new knowledge gained through empirical research. The theoretical part defines the basic concepts of remuneration. The practical part examines the current situation in the company, includes a questionnaire research. The final part of the thesis contains possible suggestions for improvement and last but not least economic evaluation of the proposed changes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMzdacs
dc.subjectplatcs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectmzdový předpiscs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectbenefity.cs
dc.subjectWageen
dc.subjectsalaryen
dc.subjectrewardingen
dc.subjectwage regulationen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectbenefits.en
dc.titleZměna systému odměňování ve výrobní společnostics
dc.title.alternativeChange of System of Rewarding in the Production Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116464en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:24:28en
sync.item.modts2020.03.31 09:54:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeWeiterová, Monikacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího DP: Žádná otázka Otázka oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: Jak se management staví k návrhu snížení počtu zaměstnanců? – zodpovězeno Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Očekává se, že technologická modernizace zvýší produktivitu a ušetří nároky na lidskou pracovní sílu? - zodpovězeno Ing. Petr Jalůvka: Proč společnosti klesají zisky od r. 2016 s ohledem na její konkurenci? - zodpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Existuje prostor pro další návrhy pro zvýšení produktivity? – zodpovězeno prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. : Na kterou kategorii zaměstnanců se snižovaní počtu zaměstnanců vztahuje? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record