Show simple item record

Motivational System in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorHofmanová, Mariecs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHOFMANOVÁ, M. Motivační systém ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116486cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177878
dc.description.abstractDiplomová práce shrnuje teoretické poznatky o motivačním systému a vysvětluje základní pojmy spjaté s touto problematikou. Za použití dotazníkového šetření jsou zjištěny současné trendy požadavků zaměstnanců v této zkoumané oblasti. Na základě analýzy současného stavu a zjištěných informací jsou pak stanoveny návrhy na zlepšení motivační strategie. U těchto návrhů jsou poté vyčísleny i případné náklady potřebné k realizaci změn, jež povedou k větší spokojenosti nynějších zaměstnanců a účinnější akvizici nových pracovníků.cs
dc.description.abstractThesis contains theoretical knowledge about motivation system and explains basic concepts bound with this topic. Current trends of employee requirements in field of study were gathered using a survey. Based on analysis of the current status and findings, propositions for improving motivation strategy are stated. These suggestions come with quantification of eventual costs needed to realize them and will lead to bigger satisfaction of current employees and more efficient acquisition of new workers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectmotivační systémcs
dc.subjectevaluacecs
dc.subjecthodnocení zaměstnancůcs
dc.subjectsystém odměňovánícs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectmotivation systemen
dc.subjectevaluationen
dc.subjectemployee evaluationen
dc.subjectreward systemen
dc.subjectbenefitsen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.titleMotivační systém ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeMotivational System in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:48cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116486en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:02en
sync.item.modts2020.03.31 15:28:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVíchová, Martinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.: Nejsou vaše doporučení v rozporu s výsledkem výzkumu z pohledu osobní komunikace vůči zaměstnancům? – zodpovězeno částečně doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: Uvažovali jste rozdělení vašich návrhů na jednotlivé typy pracovníků? - zodpovězeno Ing. Petr Jalůvka: Jaký byl poměr respondentů k celkovému počtu zaměstnanců v dané společnosti? Znáte aktuální hodnotu úrovně fluktuace v dané společnosti? Jaký je poměr agenturních a kmenových zaměstnanců? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record