Show simple item record

Optimization of Recruitment Processes and Adapting Employees in the Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorHauk, Patrikcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:51Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationHAUK, P. Optimalizace náborových procesů a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116487cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177879
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá řízením lidských zdrojů ve zvoleném nemocničním zařízení. Cílem práce je předložení návrhů na zefektivnění a optimalizaci náborových procesů v organizaci a následné adaptace nových zaměstnanců. Výzkum práce provedu pomocí dotazníkového šetření s řadovými zaměstnanci a strukturovaného rozhovoru s nadřízenými a vedením společnosti. Na základě zjištěných výsledků budou navrženy změny, které povedou ke zkvalitnění výše zmíněných firemních procesů.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the human resources in chosen hospital facility. The aim of the thesis is to give proposals to optimize recruitment process and the subsequent adaptation of new employees in the organization and to make them more efficient. The research will be carried out through a questionnaire survey with in-house staff and a structured interview with superiors and management. Based on the results found, changes will be proposed to improve the aforementioned business processes.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectnáborový procescs
dc.subjectvýběrové řízenícs
dc.subjectadaptační procescs
dc.subjectřízení lidských zdrojůcs
dc.subjectdotazníkové šetřenícs
dc.subjectrozhovorcs
dc.subjectrecruitment processen
dc.subjectselectionen
dc.subjectadaptation processen
dc.subjecthuman resources managementen
dc.subjectquestionnaire surveyen
dc.subjectinterviewen
dc.titleOptimalizace náborových procesů a adaptace zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeOptimization of Recruitment Processes and Adapting Employees in the Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116487en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 09:10:38en
sync.item.modts2020.04.01 02:30:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeWildová, Janacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. - bez otázek Otázky oponenta - Ing. Mgr. Jana Wildová Jaké faktory jste bral v úvahu při návrhu poměrně nízkého příspěvku za doporučení zaměstnance? - odpovězeno Můžete specifikovat a vyčíslit stávající motivační opatření působící na zaměstnance nemocnice? - odpovězeno Otázky komise - Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. Kolik budou Vaše návrhy stát? - odpovězeno Ing. Martin Mahel, Ph.D. Co je to optimalizace a jak byste stanovil optimální dobu adaptačního procesu? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record