Show simple item record

Evaluation of Employee Satisfactionin a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorRehbergerová, Alicecs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:52Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:52Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationREHBERGEROVÁ, A. Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116491cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177882
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spokojenosti zaměstnanců a fluktuace ve výrobní sféře. Teoretická práce obsahuje literární rešerži daných témat, která jsou nezbytná pro vypracování praktické části diplomové práce. Ta se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců z pohledu jejich ohodnocení a nabízených benefitů. Výzkum probíhá technikou dotazníkového šetření na jehož základě je analyzována stávající situace a jsou navrženy možné opatření a návrhy pro zvýšení spokojenosti a snížení fluktuace zaměstnanců společnosti.cs
dc.description.abstractThe purpouse of this Master's thesis is to be concerned about the issue of employee satisfaction and fluctuation in manufacturing industry. Theoretical part sumarizes a literature review which is neccesary for implying the conclusions from practical part of this thesis. This particular part deals with employee satisfaction connected with benefits and wages. The research itself includes an own questionnaire survey wchich leads to analysis of current situation and it subsequentely suggests possible measures and solutions for increasing the employee satisfaction and decreasing the fluctuation in XYZ company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectzaměstnaneccs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjecthodnocení spokojenostics
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectemployeeen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectevaluation of satisfactionen
dc.subjectbenefitsen
dc.titleHodnocení spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeEvaluation of Employee Satisfactionin a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:22:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116491en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:30:44en
sync.item.modts2020.03.30 19:46:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeCejpková, Veronikacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázka oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Roman Ptáček, Ph.D.: Jak je myšlen „Čistý zisk na jednoho akcionáře“ v tabulce kalkulací? Jaká je úroveň fluktuace v dané společnosti? – zodpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA: V čem vidíte hlavní příčinu nespokojenosti zaměstnanců? – zodpovězeno Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D.: Kterých pracovníku se týkají prémiové složky mzdy? - zodpovězeno Ing. Petr Jalůvka: Co zahrnuje náklad – návrh školení komunikace vedoucích pracovníků ve výrobě? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record