Show simple item record

Motivation and Remuneration of Factory Workers in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorŽák, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:52Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:52Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationŽÁK, J. Motivace a odměňování pracovníků ve výrobě u vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116492cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177883
dc.description.abstractDiplomové práce popisuje a analyzuje proces motivace a odměňování ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou popisovány základní pojmy daného tématu. Praktická část se potom věnuje konkrétní vybrané společnosti a následně analýzou způsobů motivace a odměňování zaměstnanců. Výsledkem této diplomové práce následně bude zjistit současné motivační nástroje, které již ve firmě fungují a prozkoumat jejich kvalitu a využití. V závěru diplomové práce jsou následně uvedeny návrhy, které povedou ke zlepšení stávající situace procesů a povedou ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis describes and analyses the proces of motivation and remuneration of employees in selected company. The theoretical part is dedicated to explanation of basic terms of this topic.In the practical part i tis focused on the concrete company mentioned above. It is analysed its methods of motivation and remuneration of employees. The aim of this diploma thesis is to detect actual motivational instruments of this company and examine its quality and utilization. The final part presents some suggestions in order to improve the actual processes that would lead to higher satisfatcion of the employees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZaměstnancics
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectodměňovánícs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectřízení lidských zdrojů.cs
dc.subjectEmployeesen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectremunerationen
dc.subjectemployee bemefitsen
dc.subjecthuman resources management.en
dc.titleMotivace a odměňování pracovníků ve výrobě u vybraného podnikucs
dc.title.alternativeMotivation and Remuneration of Factory Workers in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:54cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116492en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:46:51en
sync.item.modts2020.03.31 02:30:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSchüller, Davidcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Mgr. Stanislav Nisler (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího - odpovězeno otázka oponenta - odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA -Na základě jaké teorie jste vytvořil otázky pro dotazníkové šetření? - odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Prováděl jste v rámci dotazníkového šetření i pilotní výzkum? - odpovězeno doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - Proč jste v rámci dotazníkového šetření nevyužil statistické vyhodnocení? - částečně odpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Proč v návrzích uvádíte ke zvýšení motivace zavedení stravenek, když má firma závodní jídelnu? Mají dostatek času jít se stravovat mimo prostory firmy? - odpovězeno doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Do jaké míry může využít Vámi předložené návrhy autonomně konkrétní závod, který analyzujete v diplomové práci? Jedná se totiž o jeden ze 7 závodů v ČR. - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - U návrhu stravenek se výše příspěvku zaměstnavatele odvíjí od závodní jídelny, kterou firma má. Potom Vámi uvedená kalkulace příspěvku na stravenky je mylná. Jaká je tedy cena stravy v jídelně a jak by se změnila výše příspěvku? - odpovězeno Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA - Myslíte si, že zaměstnanci s národností jinou než českou, porozuměli plně předloženému dotazníkovému šetření? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record