Show simple item record

Flexible Forms of Work in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorChrástová, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:42:53Z
dc.date.available2019-06-14T11:42:53Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCHRÁSTOVÁ, V. Flexibilní formy práce ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116496cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177887
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá flexibilními a inovativními formami zaměstnání a forem spolupráce ve vybrané společnosti. Flexibilita nabývá stále důležitějšího významu, jelikož zaměstnanci a spolupracovníci jsou čím dál méně ochotni trávit celé dny prací a upřednostňují mnohem více také osobní život. Práce je rozdělena do tří částí – na teoretickou, analytickou a část věnující se vlastním návrhům řešení. Teoretická část je založena na komplexním náhledu flexibilních forem zaměstnání, které umožňují sladění profesního a osobního života. Analytická část zkoumá a následně vyhodnocuje současný stav vybrané firmy s nejlepšími praxemi obdobných firem v České republice a zahraničí a v závěrečné části je navrženo optimální řešení flexibilních forem zaměstnávání či spolupráce v kontextu případných změn v oblasti poskytování právních služeb pro vybranou organizaci.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with flexible and innovative forms of employment and the form of cooperation in a selected company. Flexibility is becoming more and more important, as employees are less willing to spend their entire day of work and prefer more personal life. The thesis is divided into three parts - the theoretical, the analytical and the part dealing with own solutions. The theoretical part is based on a comprehensive overview of flexible forms of employment that make it possible to reconcile work and personal life. The analytical part examines and evaluates the current state of the selected company with best practices of similar companies in the Czech Republic and abroad and in the final part proposes the optimal solution of flexible forms of employment or cooperation in the context of possible changes in the provision of legal services for selected organization.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectflexibilitacs
dc.subjectwork-life balancecs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectstrescs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectflexibilityen
dc.subjectwork-life balanceen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectstressen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.titleFlexibilní formy práce ve vybrané společnostics
dc.title.alternativeFlexible Forms of Work in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-07cs
dcterms.modified2019-06-17-10:50:58cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116496en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:15:04en
sync.item.modts2020.03.31 13:10:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeSoukup, Danielcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího - odpovězeno Ing. Karel Doubravský, Ph.D. – Využije společnost externí služby pro tvorbu cloudového řešení, anebo si ho vytvoří vlastními silami? Doc. Ing. Vít Hromádka, Ph.D. – Zvýšení spokojenosti zaměstnanců ve firme? Ing. Markéta Kruntorádová, Ph.D. – Definujte rozdíl mezi virtuálním advokátem a řešením problému elektronickou komunikací s advokátem? Podle čeho soudíte, že je analyzovaná firma největší a nejúspěšnější na trhu? Ing. Josef Veselý, CSc. – Nakolik je obvyklý virtuální advokát v České republice? - odpovězeno Doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. – Uveďte pravidla pro zavedení konceptu home office v analyzované společnosti?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record