Show simple item record

Selection and Adaptation Process of Employees in a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorFilipová, Hanacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:12Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:12Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationFILIPOVÁ, H. Výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116500cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177888
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na výběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podniku. Teoretická část objasňuje pojmy, které jsou s touto problematikou spjaté tzn. definuje činnosti a metody související s výběrem, získáváním zaměstnanců, s jejich přizpůsobením ve společnosti a jejich odchodem, popisuje kulturu organizace a personální strategii. V praktické části bude představena analyzovaná společnost a zhodnocen výběr a proces adaptace zaměstnanců. Následně budou uvedeny návrhy na zvýšení efektivity výběru zaměstnanců a procesu adaptace s cílem snížit fluktuaci.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the selection of employees and the process of adaptation of the selected business case. The theoretical part defines activities and methods related to selection, recruitment, adaptation and quitting. As well as describes the culture of the organization and the personnel strategy. In the analytical part will be introduced the case study of the business and the selection and adaptation of employees will be evaluated. The last part will include suggestions for improvement selection of employees and adaptation proces to reduce fluctuation of the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectvýběrové řízenícs
dc.subjectpersonální managementcs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectadaptační procescs
dc.subjectkultura společnostics
dc.subjectfluktuacecs
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectjob interviewen
dc.subjectpersonnel managementen
dc.subjectintegrationen
dc.subjectadaptation processen
dc.subjectcompany cultureen
dc.subjectfluctuationen
dc.titleVýběr zaměstnanců a proces adaptace ve vybraném podnikucs
dc.title.alternativeSelection and Adaptation Process of Employees in a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-06cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:49cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116500en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 15:31:42en
sync.item.modts2020.03.30 14:40:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePilařová, Luciecs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mahel, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - nejsou; Otázky oponenta - odpovězeno; Ing. Martin Mahel, Ph.D. - podle jakého kritéria testujete spolehlivost výzkumu? - částečně odpovězeno; co přinese návrh manažerovi? - odpovězeno; Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. - jak bude plán standardizován v rámci společnosti? - odpovězeno; bude mít standardizace přínos pro danou společnost? - odpovězeno; na jakou profesi je zaměřena celá práce, víte jaké jsou trendy změn náplně práce u této pozice? - odpovězeno; doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - jaké jsou limity vyčíslování přínosů v rámci personálního řízení - částečně odpovězeno;cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record