Show simple item record

Extending the Motivation System of a Selected Company

dc.contributor.advisorKonečný, Štěpáncs
dc.contributor.authorCaklová, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:12Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:12Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationCAKLOVÁ, G. Rozšíření motivačního systému vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116501cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177889
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem rozšíření motivačního systému společnosti Bosch Diesel s. r. o. V teoretické části jsou shrnuty poznatky týkající se motivace zaměstnanců. Následně je pomocí interních zdrojů společnosti a dotazníkového šetření vytvořena analytická část, na kterou navazují návrhy nových prvků motivačního systému společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the proposal of extending the motivation system of Bosch Diesel company. The theoretical part summarizes the findings concerning employee motivation. Subsequently, an analytical part is created using internal sources of the company and a questionnaire survey.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectzaměstnanecké benefitycs
dc.subjectmotivační systémcs
dc.subjectspokojenost zaměstnancůcs
dc.subjectstimulacecs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectosobní rozvojcs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectmotivationen
dc.subjectemployee benefitsen
dc.subjectincentive systemen
dc.subjectemployee satisfactionen
dc.subjectstimulationen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectpersonal developmenten
dc.subjectcorporate cultureen
dc.titleRozšíření motivačního systému vybrané společnostics
dc.title.alternativeExtending the Motivation System of a Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-09-13-10:02:52cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116501en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:34:02en
sync.item.modts2020.03.30 20:27:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRoupcová, Jitkacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího - Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. - bez otázek Otázky oponenta - Mgr. Jitka Roupcová Který návrh je pro společnost nejpřínosnější a proč? - nepoloženo Jak bylo postupováno při navrhování nových benefitů pro zaměstnance společnosti? - odpovězeno Otázky komise - Ing. Markéta Kruntorádová, PhD. Příspěvek na dovolenou je daňově uznatelný náklad? - odpovězeno Ing. Martin Mahel, Ph.D. Kolik má firma zaměstnanců? - odpovězeno Proč jsou doby zavádění jednotlivých opatření tak dlouhé? - odpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc. Jaká je průměrná mzda v dané kategorie a jaký je hlavní motiv člověka k nástupu do práce? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record