Show simple item record

Customer Satisfaction

dc.contributor.advisorSchüller, Davidcs
dc.contributor.authorKučera, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:43:13Z
dc.date.available2019-06-14T11:43:13Z
dc.date.created2019cs
dc.identifier.citationKUČERA, T. Spokojenost zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.cs
dc.identifier.other116539cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/177891
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na spokojenost zákazníků ve vybraném podniku. Z výsledků dílčích analýz byly sestaveny návrhy ke zvýšení spokojenosti zákazníků. V první části diplomové práce jsou popsána teoretická východiska. Další část analyzuje současnou situaci daného podniku pomocí vnitřního a vnějšího prostředí. Pomocí dotazníkového šetření je také analyzován současný stav spokojenosti zákazníků. Po shromáždění dat z vytvořeného dotazníku budou data vyhodnocena a následně budou navrženy konkrétní návrhy na zvýšení spokojenosti zákazníků.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on customers satisfaction in chosen company. Based on results of sectorial analyses there were made up proposals there in order to increase satisfaction of customers. First part of the thesis describes theoretical data. Next part analyses current situation of the company via internal and external background. With the help of questionnairy survey actual aspect of customer's satisfaction was analyzed as well. After data aggregation from the questionnaire acquired information will be evaluated and consequently there will be created particular proposals there in order to increase satisfaction of customers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPorterův model pěti konkurenčních silcs
dc.subjectSLEPT analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectMarketingový mixcs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectPorter’s Five Forces Modelen
dc.subjectSLEPT Analysisen
dc.subjectSWOT Analysisen
dc.subjectMarketing Mixen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectsatisfactionen
dc.titleSpokojenost zákazníkůcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfactionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2019-06-05cs
dcterms.modified2019-06-17-10:19:50cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid116539en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:21:22en
sync.item.modts2020.03.31 17:43:41en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeChlebovský, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) Ing. Josef Šunka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky vedoucího DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Otázky oponenta DP: Otázka č. 1 - zodpovězeno v plném rozsahu Ing. Nina Bočková, Ph.D.: Co znamená zkratka „bc“ u hodnot HDP v práci? – zodpovězeno částečně Ing. Josef Šunka, Ph.D.: Znáte objem prodeje držáků dané firmy? - zodpovězeno doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D.: Co udělá doprava zdarma s marží společnosti? Je toto zahrnuto v kalkulacích? - zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record